Faszerkezetek tűzvédelmi tervezése

Faszerkezetek tűzvédelmi tervezése

Faszerkezetek tűzvédelmi tervezése

A faanyag már tűzifaként is igen jelentős ipari nyersanyagnak tekinthető, ipari felhasználása azon jóval túlmutat ezen.

Használjuk: bútorok, nyílászárók, padló-, fal-, és mennyezetburkolatok, hordók, előállításához, teherviselő szerkezetek házak, háztetők, födémek, hidak kivitelezéséhez.

Égési tulajdonságainak, ezzel kapcsolatos sajátosságainak ismerete főleg ez utóbbi esetben, a teherviselő szerkezetek kialakítása során elengedhetetlen. Hiszen itt egy esetlegesen bekövetkező tűzeset, a nem megfelelő anyagok használata, vagy a tűzvédelmi és egyéb szempontok szerinti szakszerűtlen tervezés következtében könnyen emberéleteket is követelhet.

A Magyarországon jelenleg hatályban lévő tűzvédelmi előírások alapján az építőanyagokat éghetőségük szerint két fő csoportba soroljuk:

 1.  „Nem éghető” anyagok. Jelük: A; (pl.: cementkötésű forgácslapok)
 2.  Az „éghető”, anyagok. Jelük: B.

Az éghető anyagokat további alcsoportokba soroljuk, mely alapján megkülönböztethetünk:

 • Nehezen éghető-, (B1)
 • Közepesen éghető-(B2), illetve
 • Könnyen éghető (B3) anyagokat.

A faanyagot korábban az éghető anyagok közé soroltuk, ezek alapján az éghetőségi osztályok alapján:

– B1: Nehezen éghetőnek minősül pl. az égéskésleltetővel átitatott faanyag.

– B2: Közepesen éghetőnek számít a kezeletlen faanyag, a forgácslapok, és a rétegelt lemezek.

– B3: Könnyen éghető a farostlemez, az MDF lapok, illetve a felületkezelt fahulladékok egy része.

Igaz, hogy a faanyag az éghető építési anyagok kategóriájába tartozik, ez azonban mégsem jelenti azt, hogy alkalmazása tűzvédelmi szempontból rosszabb, mint például a vas- és acél tartószerkezeteké. Sőt! Számos jó tulajdonsága bizonyos esetekben magasan ezek fölé emeli.

A faanyag égése 04

http://vedelem.hu/wm.php?f=4846 2022.09.09

Faszerkezetek viselkedése tűz esetén

A faanyag égése 06

Leégett tetőszerkezet

https://www.sulysap.hu/?module=news&action=show&nid=207174  2022.09.08

 • Hő okozta méretváltozások.

A faanyagnál a hő hatására bekövetkező méretváltozás nagymértékben függ az anatómiai irányoktól. Hosszirányban a hő okozta méretváltozás elhanyagolható. Húr és sugár irányban már számottevő lenne, de a hő hatására fellépő nedvességcsökkenés hasonló mértékű zsugorodást idéz elő a fában, így a két hatás nagyjából kiegyenlíti egymást. Épp ezért a faszerkezetek tervezése során a legtöbb esetben nem is szükséges figyelembe vennünk a hőmérsékletváltozás hatására bekövetkező változásokat.

De egészen más a helyzet fémszerkezetek esetén. A vas hő tágulási együtthatója: 11,7×10-6 1/°C. Ez azt jelenti, hogy egy 10m hosszú tartó hosszváltozása már az úgynevezett normál hőmérsékleti tartományban (- 25°C-tól +60°C-ig) is 10mm.

Amennyiben azonban egy tűz által felforrósított fémszerkezetről beszélünk, ez az érték már a 10mm többszöröse lesz.

A beépített vasgerendák hossztengelyük irányában jelentősen megnyúlnak és kinyomhatják a falakat, aminek következtében még teherviselő képességük megszűnése előtt összedőlhet az épület…

 • A fa hővezető képessége

A fa igen rossz hővezető, a tűz hatására is csak lassan melegszik át. Ennek szemléltetésére, amennyiben a faanyag hővezető képességét egynek vesszük, úgy a köveké nagyságrendileg ennek kb. tízszerese, a fémeké pedig akár ezerszerese is lehet.

Ráadásul a faanyag felületén az égés során viszonylag hamar, vékony faszénréteg keletkezik, mely védi az anyagot a magas hőmérséklet rombolóhatásától. A keletkező faszénréteg hővezető képessége ugyanis csak mintegy harmada a fa hővezető képességének, így rövid időre elszigeteli azt a tűztől, ezzel is csökkentve a beégés intenzitását. Mindezek következtében a faszerkezetek elemei viszonylag hosszú ideig megőrzik teherviselő képességüket. Megfelelő tervezés esetén akár órákig is képesek ellenállni a tűz hatásának, aminek hála megnő a mentésre szánható idő hossza. A tűz faanyagba történő behatolásának gyorsasága fafajtól függően 0,5-1,3mm percenként. Keményfák esetén az érték alacsonyabb, puha fáknál magasabb. Lucfenyő esetén 0,7-1 mm/perc beégési sebességgel kalkulálhatunk. Egy 10×10 cm keresztmetszetű gerenda ennek megfelelően megközelítőleg 40-50 perc alatt ég át teljesen.

Mivel a különféle fajtájú anyagok beégési sebessége közel állandó, jól kiszámítható a szerkezet égés során tanúsított viselkedése, a tönkremenetel időpontja, és a mentéshez rendelkezésre álló idő is.

A vas és acél igen jó hővezető képességűek, hamar átveszik környezetük hőmérsékletét. És hiába van magas olvadási pontjuk, teherhordó képességük már 500%C°-nál lényegesen lecsökken. (A fa hővezetési együtthatója rost irányában átlagosan kétszer akkora (0,27 W-h/m-h. °C) mint a rá merőleges húr és sugár irányokban (0,14 W-h/m-h. °C).

 • A faszerkezetek alakváltozása

A faszerkezetek bizonyítottan a legkisebb mértékben deformálódnak a tűz hatására.

A fémtartók megnyúlnak, magasabb hőmérsékleten lehajlanak.

A vasbeton szerkezetekben pedig a jelentősen táguló vas szétrepeszti a betont. Ezek az alakváltozások többnyire igen rövid idő alatt, hirtelen következnek be. Ezzel szemben a faanyag égési mechanizmusa ismert, gyorsasága könnyen kiszámítható, és jól megjósolható a szerkezet összeomlásának ideje is.

A faszerkezetek tervezése során, a tűzállóság javítása céljából a legegyszerűbb megoldás a szelvényméretek növelése. Minél nagyobb szelvényméretű darabokból építünk fel egy szerkezetet, annál jobb lesz a tűzállósága.

Ha a tűzbe dobunk néhány különböző méretű fadarabot, a gyakorlatban is meggyőződhetünk róla, hogy a tűz először a kisebb darabokba, illetve nagyobb hasábok esetén azok éleibe kap bele. Ennek oka, hogy a szelvények éleit sokkal jobban körül tudja járni a levegő, mint például a lapjait, így tökéletesebb feltételek alakulnak ki az égés számára. A kisebb szelvényméretek alkalmazása több élhez, nagyobb tagoltsághoz, nagyobb támadási felülethez vezet, így csökken a szerkezet tűzállósága.

Hasonlóan rombolja a szerkezet tűzzel szembeni ellenálló képességét a különféle rovarrágásokkal behálózott faanyag. A rovarrágások ugyanis:

 • megkönnyítik a fa belsejében képződő éghető gázok felületre jutását,
 • tagolják az éghető felületet, nagyobb támadási felületet biztosítva ezzel a lángoknak,
 • és növelik a szelvény felületét, mellyel rontják az anyag térfogat-felület arányát.
A faanyag égése 05

http://vedelem.hu/wm.php?f=4847 20222.09.09.

A szelvényméretek, és a tagoltság égési tulajdonságokkal való összefüggése magával vonja, hogy a manapság oly előszeretettel alkalmazott rácsostartós tetőszerkezetek égési ellenállása sem a legkedvezőbb. Pedig ezek a tetőszerkezetek kiváló mérnöki tervezés eredményei. Modellezve a tetőszerkezetre ható erőket minimális szelvénytúlméretezéssel lehet létrehozni, igen jó teherbírású, statikailag kiszámított szerkezeteket. Az anyagtakarékosság jelentős költségcsökkenéshez vezet. A rácsostartós tetőszerkezetek jóval olcsóbbak, mint ácsolt társaik, azonban vitathatatlan hátrányukként még egyszer meg kell említenünk, a karcsú tartók rosszabb tűzállóságát, és a járható, tárolásra alkalmas födémfelület kicsiny méretét, vagy akár hiányát is.

Rácsos tartó

Szeglemezes rácsos tartó tetőszerkezet

https://www.truss-wood.hu/szolgaltatasaink 2022.09.08.

A szelvényméret növelése azonban gyakran nem alkalmazható, vagy azért

 • mert túlságosan nagy súlytöbbletet jelentene. Nagyobb fesztávolságok esetén a tartók már saját súlyuktól is jelentősen lehajlanak.
 • , vagy mert nagymértékben megnövelné a szerkezet anyagköltségeit.
 • , vagy mert a keresztmetszet növelése nem célravezető. A kulcs ugyanis a lehető legalacsonyabb térfogat-felület arány Egy mennyezetburkolat nagy felületű, és a térfoga-felület arányon az sem segítene eleget, ha 18mm-ről 25mm-re növelnénk a vastagságát.

Az ilyen esetekben különféle tűzvédő bevonatokat alkalmazásával javíthatjuk az alkalmazott szerkezet tűzzel szembeni ellenállását. De az ismert a tűzvédelmi bevonatokkal kezelt faanyag sem válik éghetetlenné!

A faanyag égése

A faanyag égése

A faanyag égése

A különféle anyagok éghetőségét azok kémiai összetétele határozza meg. a szenet, hidrogént, foszfort, ként, illetve ezek különféle vegyületeit tartalmazó anyagok többnyire éghetőek. A faanyag egy cellulózból, hemicellulózból, ligninből és pektinből felépülő, bonyolult összetételű szerves anyag mely gyakorta nagyobb mennyiségben tartalmaz különféle járulékos, úgynevezett extrakt anyagokat is. A cellulóz, a hemicellulóz, a lignin és a pektin (magas szén és hidrogéntartalmuknak köszönhetően,) már önmagukban is éghetőek, a faanyagban megjelenő extrakt-anyag tartalom a különböző olajok, gyanták képében pedig tovább növeli a faanyag éghetőségét.

Az égés

A definíció szerint: az égés egy olyan kémiai reakció, mely során az éghető anyagok hő fejlődés és fényjelenségek kíséretében a levegő oxigénjével egyesülnek. A reakció létrejöttéhez három feltételnek kell teljesülnie:

Egyszerre, egy időben kell jelen lennie:

– az éghető anyagnak,

– az égést tápláló oxigénnek,

– és a megfelelő gyulladási hőmérsékletnek.

A fenti három tényező közül bármelyik is hiányzik, az égés nem következik be, illetve, a reakció leáll.

A faanyag égési jellemzői, égésének folyamata

Kevesen tudják, hogy bár a fa szilárd tüzelőanyag, meggyújtva túlnyomórészt mégis fagázként ég el. A lángok hatására 85%-ban gázzá, 15%-ban szénné alakul át. A faanyagot felépítő különféle vegyületek nemcsak fűtőértékükben de égési tulajdonságaikban is különböznek. Igaz közülük a ligninnek van a legnagyobb fűtőértéke, de ez is kap lángra a legnehezebben. A legkisebb fűtőértéke a hemicellulóznak van, ezzel párhuzamosan ez gyullad meg a legkönnyebben. És valahol e két anyag között helyezkedik el fűtőértékével és gyúlékonyságéval a cellulóz.

Amennyiben a faanyag égési jellemzőit szeretném megvizsgálni, úgy érdemes a faanyag égésének folyamatát három fő fázisra elkülöníteni:

– gyulladás

– égés

– utóizzás

 

Amennyiben a faanyag hőmérsékletét lassan emelni kezdjük, az egyes hőmérséklettartományokban különféle kémiai változásokat tapasztalhatunk. Ez alapján a faanyag égését, vagy helyesebben mondva termikus bomlását 9 szakaszra oszthatjuk. Ennek a kilenc szakasznak, csupán ötödig eleme a faanyag gyulladása.

1.: A faanyag száradása: 100-110 C°. Amennyiben a faanyagot kemencébe helyezzük, és ott huzamosabb ideig 100-110C°-os hőmérsékleten tároljuk, az igen gyorsan száradni kezd. Faanyagunk elveszti szabadvíz tartalmát, majd a kötöttvíz távozásával megkezdődik az anyag zsugorodása is, mely a gyors nedvességleadás következtében vetemedéshez, mély repedések megjelenéséhez is vezethet. A fizikai változások ezen szakaszban szemmel láthatóak, de jelentősebb kémiai változás még nem következik be a fatest felépítésében.

2.: A faanyag elszíneződése: 110-150 C°. Amennyiben a hőmérsékletet tovább emeljük, 110-150C°-on már számítanunk kell a faanyag elszíneződésére, ami 160C°-on már igen jelentős is lehet. Ezen értékek ismerete különösen a faanyag ragasztása során fontos, a megfelelő préselési hőfok beállításához. 110-150C°-on a faanyagból már eltávoznak a különféle illó olajok, a fenyőfélék gyantatartalmából pedig terpentin szabadul fel. A színváltozás kezdetben csak igen enyhe, világos barna színű, később, a hőmérséklet emelésével azonban egyre sötétebb és sötétebb lesz. Ami különösen világos faanyagok préselése során komoly gondokat okozhat.

3.: A faanyag elszenesedése: 150-200 C°. 150C° felett már kémiai változások következnek be a faanyagban. A sejtfalakban lévő cellulózmolekulák a nagy hő hatására feldarabolódnak. A faanyag színe jelentősen besötétedik, felgyorsul a faanyagból kilépő éghető gázok termelődése megkezdődik a fa termikus bomlása (elgázosítása) és beindul a faszénképződés.

4.: A faanyag lobbanáspontja: 200-260 C°. 200C°-tól a faanyagból kilépő éghető gázok mennyisége ugrásszerűen megnő, és összetételében is megváltozik. Csökken a széndioxid és nitrogéntartalma, ellenben megnő az éghető bomlástermékek aránya, mint a szénmonoxid, a hidrogén, vagy a metán. A felszabaduló gázok ebben a szakaszban már hő, vagy akár szikra hatására is belobbannak, az égési folyamat azonban még nem öntartó.

A faanyag termikus bomlása eddig a pontig endoterm reakció. Ahhoz, hogy folytatódjon az égés energia, hő bevitelére van szükség a rendszerbe.

5.: A gyulladási pont: 260- 290-340 C°.:

260C° fölött a faanyagból távozó, gáz halmazállapotú bomlástermékek keletkezése, már olyan intenzív, hogy a gyújtó láng hatására bekövetkező égés önfenntartóvá válik, külső beavatkozás nélkül is tovább folytatódik. Az eddig endoterm termikus bomlási folyamat exotermmé, hő termelő reakcióvá változik, és egészen addig folytatódik, míg éghető anyag és oxigén egyszerre van jelen az égés környezetében.

A faanyag gyulladáspontja változó. Függ a nedvességtartalomtól, a geometriai kialakítástól, és a fafajtól is.

Példának okáért a fenyőfa gyulladási hőmérséklete: 280°C, a kőrisé 240°C. A bükk megközelítőleg 295°C-on kap lángra, míg a tölgynek legalább 340°C-ra van szüksége mindehhez. De ezek csupán átlagértékek. Az előző oldalakról jól ismerjük a nedvesség égésre gyakorolt hatását. Tudjuk, hogy a víz nem csak a fűtőértéket rontja. Mivel gátolja az égést emeli az égéshez szükséges gyulladási hőmérsékletet is.

Ebben az esetben is lehetőségünk van azonban a gyulladási hőmérséklet csökkentésére, hiszen, minél kisebbre, apróbbra daraboljuk a faanyagot, az annál könnyebben meggyullad. Itt következik a fa geometriai alakjának hatása az éghetőségre. Minél nagyobb ugyanis az anyag térfogatához viszonyított felülete, annál könnyebben át tudja járni a levegő és az annál könnyebben gyullad meg.

6.: A faanyag öngyulladása: 330-370 C°. Ebben a hőmérséklettartományban, amennyiben elegendő oxigén van jelen, már bármiféle külső hatás, szikra, vagy gyújtóláng hatása nélkül is lángra lobban a faanyag.

7.: A faanyag égése: 400-500 C°. Miután a faanyag már lángra kapott, és elegendő oxigén van jelen az égés környezetében, beindul az öngerjesztő égési folyamat, mely saját magát katalizálva egészen addig folytatódik, míg az éghető anyag el nem fogy. Ennek során a hőmérséklet fokozatosan emelkedik, majd 400-500C° környékén a gázképződés eléri maximumát

8.: A faszén égése: 500 C° felett: Ahogy a hőmérséklet megközelítőleg 500C°-ra emelkedik a faanyag már jelentős mértékben elszenesedett. A gázképződés újra csökkenni kezd, begyulladnak az elszenesedett részek, és az égés intenzívvé válik, mely során a hőmérséklet az 1000-1200C°-ot is elérheti.

9.: Az utóizzás, vagy utóégés: Nincs hőmérséklettartományhoz kötve: Miután leállt a gázképződés, mint éghető anyag már csak a faszén marad vissza az égés helyén. Ez még egy jó darabig izzik, majd miközben lassan elfogyott, a hőmérséklet meredeken csökkenni kezd. Végül az égés megszűnik, és (amennyiben az égés során elegendő oxigén állt rendelkezésre), csak 0,2-1%-nyi éghetetlen hamu marad vissza.

A faanyag égését számos tényező befolyásolja. Amennyiben a faanyag szempontjából vizsgáljuk az égést és nem vesszük figyelembe a külső tényezőket, mint az égés környezetébe jutó Oxigén mennyisége, a huzathatás, a szélsebesség, a hőmérdéklet…

az alábbi befolyásoló tényezőket kell szem előtt tartanunk:

 1. a fafaj,
 2. a fafajon belüli sűrűség, és szöveti felépítés,
 3. a nedvességtartalom,
 4. az járulékos (extrakt) anyag tartalom, (gyanták, illó olajok…)
 5. a méretek és a tagoltság.

 

1.: A fafaj jelentősége: amennyiben széles körben szeretnénk figyelembe venni a tűzvédelmi tervezés szempontjait, a faanyagokat az éghetőségük alapján négy csoportba sorolhatjuk:

 • Jól ellenálló: akác, bükk, kőris, tölgy.
 • Közepesen ellenálló: erdeifenyő, nyír, vörösfenyő.
 • Mérsékelten ellenálló: dió, cseresznye, lucfenyő.
 • Nem ellenálló: éger, hárs, jegenyefenyő, nyár.

Tűzvédelmi szempontból tehát kijelenhetjük, hogy a fenyőfélék, és a szórt likacsú fák a kevésbé ellenálló fafajok, míg a gyűrűs likacsúak az ellenálló fajok közé sorolhatók.

Ennek oka nem feltétlenül abban keresendő, hogy a szórt likacsú fajok, illetve a fenyőfélék általában több levegőt tartalmaznak. A kulcs inkább a szöveti szerkezetükben rejlik. Ezekből a fafajokból nehezebben tudnak eltávozni a magas hőmérsékleten keletkező gázok. Így miután az égés kezdetét követően kialakul az égés terjedését akadályozó faszénréteg, az addig felgyülemlett gázok nagy mennyiségben távoznak rajta keresztül, ami szikrahatás mellett jelentős láng és hőképződéssel is jár (, dacára a szénréteg hőszigetelő képességének).

2.: A fafajon belüli sűrűség, és szöveti felépítés,

Nem csak a különböző fafajok, de a különböző területekről származó, azonos fafajok éghetősége között is jelentős különbségek mutatkoznak. Egy nagyobb sűrűségű, sűrűbb évgyűrűszerkezettel ellátott faanyag beégési sebessége akár 50%-kal is kisebb lehet. De a sűrűséggel összefüggésben azt is elmondhatjuk, hogy az éghetőség az anyag fatörzsben elfoglalt helyétől is nagymértékben függ. A sűrűbb geszt sokkal kevésbé éghető (, éghetősége kb. 30%-kal kisebb), mint a szíjács. Ennek oka azonban nem csak a nagy térfogatsúly, hanem az is, hogy a gesztben létrejött nagymértékű tilliszképződés akadályozza az éghető gázok faanyagon belüli áramlását. Ezen szempontok figyelembevétele a valóságban igen körülményes lenne, ezért a szerkezetek tervezésénél „hibalehetőségként” vesszük számon őket. A tervezés során igyekszünk olyan értékekkel számolni, hogy az átlagosnál silányabb minőségű anyagok is meg tudjanak felelni a célnak. Ezt a legtöbb esetben tapasztalati értékek alapján történik, mely a biztonság érdekében a szerkezet szelvényméreteinek nagymértékű növelését vonja maga után.

 

3.: Nedvességtartalom:

A faanyagban lévő nedvesség nem csak annak fűtőértékét, de éghetőségét is drasztikusan csökkenti. A csökkenés olyan nagymértékű, hogy az élőnedves faanyag meg sem gyújtható, amíg a felületi rétegek nedvességtartalma a külső hő hatására le nem csökken. A víz ugyanis gátolja az égési folyamatot. A faanyag csak akkor válik éghetővé, ha előbb elpárologtatjuk, „kiforraljuk” belőle a vizet. Ez jelentős hő veszteséggel jár, melyet az égés energiája fedez. Minél nedvesebb a faanyag, a párologtatás annál nagyobb hőelvonással jár, az égés pedig annál nehézkesebb, és alacsonyabb hőfokú lesz.

 

4.: Járulékos (extrakt) anyagok:

A különböző járulékos anyagok (idegen szóval: extrakt anyagok): gyanták, zsírok, viaszok és olajok, lobbanáspontja jóval alacsonyabb, és magas fűtőértékük miatt jelentős hőt is termelnek, ami miatt különösen hátrányosan befolyásolják a faanyag éghetőségét. Mennyiségük a faanyagban igen változó, 1-5% közötti értékre tehető. Hazai viszonylatban a téma szempontjából nagyobb jelentősége csak a fenyőféléknek van. A fenyőfélék jó része nagy mennyiségben tartalmaz gyantát, melynek fűtőértéke különösen magas, mintegy 35MJ/kg. És a helyzetet csak súlyosbítják a gyantatáskák, melyek (, mivel helyükön nem tud kialakulni a faanyagot védő felületi szénréteg) hosszan, és forró lánggal égnek, így gyújtóforrásként működve hamar lángra lobbantják az anyagot.

 

5.: A méretek és a tagoltság,

E két tényező ugyancsak nagymértékben meghatározza a faanyag éghetőségét, illetve gyulladási hőmérsékletét. Általános érvényű szabályként elmondhatjuk, hogy minél kisebb méretűre szeleteljük a faanyagot, az annál könnyebben gyullad meg (lsd. miért aprítunk pl. gyújtóst). De a hangsúly nem is annyira a méreteken, mint inkább a térfogat-felület arányon van. Minél kisebbre daraboljuk az anyagot, annál inkább csökken a térfogat-felület aránya, mellyel párhuzamosan javul az éghetősége.  Az adott térfogatra viszonyítva mindezek mellett sokkal több él van kit

 

Következésképpen, a gyakorlatba átültetve eddigi tapasztalatainkat, minél nagyobb szelvényméretű darabokból építünk fel egy szerkezetet, annál nagyobb lesz a tűzállósága. Furcsa módon ehhez semmi köze a szilárdsági méretezéshez. Egy erősebb, kisebb szelvényekből felépülő tető jóval hamarabb válik a lángok martalékává, mint esetlegesen gyengébb, de nagyobb szelvényekből felépülő társa.

A faanyag égése

A fa, mint tüzelőanyag

A fa, mint tüzelőanyag

Az éghetőség szempontjából vizsgálva az anyagok két csoportra bonthatóak: lehetnek éghetőek, vagy nem éghetőek.  A fa természetesen az éghető anyagok közé tartozik.

Ezzel mindenki tisztában van, hiszen tüzelési célú felhasználása szinte egyidős az emberrel.

Nem tudjuk pontosan mikor kezdtük el használni a tüzet 3, vagy talán 5 millió évvel ezelőtt, de annyi bizonyos, hogy a bizonyítékok alapján a Homo erectus i.e. 350 000 évvel, már rutinosan alkalmazta azt.

A tűz egy csodálatos, lebilincselő természeti jelenség. Amennyiben a faanyagot tüzelési célra használjuk, a fotoszintézis által, több évtizeddel, vagy akár évszázaddal ezelőtt megkötött széndioxidot, illetve az annak megkötéséhez használt napenergiát változtatjuk meleggé.

A lángok játéka meleget, és fényt áraszt magából, mellyel visszahozza a napfény élményét a téli szobákba. Élménye egyetlen más fűtési módhoz sem hasonlítható és mindemellett ma is a legolcsóbb tüzelőanyagok egyike.

Összehasonlítva: 1 m3 keménylombos faanyag fűtőértéke nagyjából 390m3, 10KW/h fűtőértékű földgáznak, felel meg, ami villamos fűtésnél kb. 3900Kw/h-t tesz ki.  Attól függően, hogy milyen előkészítettségi fokozatban vásároljuk meg téli tűzrevalónkat, a fűtési költségeink akár ötödére, vagy akár még ennél is kevesebbre csökkenhetnek. Logikusan: minél előrehaladottabb felkészítési állapotban szerezzük be a tűzifát, azaz minél több idegen teljesítményt veszünk tehát igénybe, annál kisebb megtakarítást érhetünk el. De a költségmegtakarításon túl, a fatüzelés számos más előnyt is hordoz magában:

Megtermeléséhez, és eltüzeléséhez nagyon kevés segédenergia szükséges.

Más, fosszilis energiahordozókhoz képest kevésbé szennyezi a környezetet. (Bár a tüzelőberendezések helytelen működtetése alkalomadtán ennek ellenkezőjét is bebizonyíthatja. Pl. ha a faanyag túlságosan vizes és-vagy rosszul ég el…)

A fa nagy mennyiségben áll rendelkezésünkre, újratermelődő, így a megfelelő erdőgazdálkodás következtében kiapadhatatlan energiaforrást jelent. 2014-ben Magyarország fáinak éves növedéke megközelítőleg 10-13 millió m3-re tehető. (Az említett mennyiségű tűzifát évről évre a nélkül termelhetnénk ki, hogy rablógazdálkodást folytatnánk, és csökkentenénk az erdeinkben található faanyag mennyiségét. Gyakorlatilag fakitermelésünk ennél lényegesen kevesebb (6-7millió m3), és annak is csak egy kisebb hányada, kerül felhasználásra tűzifaként.)

A faanyag égése

Gondoljunk bele! Nemrégiben egy 1920-ban épült ház födémszerkezetét javítottam. A feltárás során tapasztaltam, hogy a gerendák egy korábbi épület bontásából származnak. Egy 20x25cm-es tölgyfagerenda láttán joggal feltételezhetjük, hogy a fa melyből megfelelő minőségben kinyerték, legalább 80 éves lehetett. Ha a feltételezésünket tovább vezetve a korábbi ház élettartamát 80 évre becsüljük, egy ilyen gerenda elégetésével, 2020-ban, jórészt azt a széndioxidot szabadítjuk fel, melyet ez a fa 180-260 évvel ezelőtti életciklusa alatt kötött meg.

A fa, mint élő szervezet, a leveleiben található zöldszíntestek, és a napenergia segítségével, a légkörben található széndioxid, és víz felhasználásával állítja elő az életfolyamataihoz szükséges szőlőcukrot. Ezt a reakciót nevezzük fotoszintetizációnak:

6H2O+ 6CO2+ napfény= C6H12O6+ 6O2

A reakció melléktermékeként az állati és emberi szervezet számára oly nélkülözhetetlen Oxigén keletkezik. Az általuk évről évre előállított jelentős mennyiségű Oxigén teszi lehetővé lényegében a földi életet.

A fotoszintetizáció során a fa lényegében a napból származó energiát alakítja át és raktározza a növekedése során létrejövő anyagok kémiai kötéseiben, miközben saját testébe építi a légkörben található széndioxidot.

Egy köbméter fa kb. 230 kg lekötött szenet tartalmaz, amiből az égés során megközelítőleg 850 kg szén-dioxid keletkezik.

Amennyiben a faanyagot kint hagyjuk az erdőben, korhadása során (, mivel a korhadás egy lassú égés,) ez a mennyiség ugyanúgy felszabadulna, és a légkörbe jutna, csak sokkal lassabban.

A fotoszintézis

A nedvességtartalom hatása az égésre

A frissen kitermelt faanyag még nem alkalmazható kielégítően tüzelési célokra, tömegének jó részét (akár a felét is) ugyanis még a benne lévő nedvességtartalom teszi ki.

A víz nagymértékben csökkenti faanyagunk fűtőértékét. Az ugyanis nem csak, hogy nem éghető, az égési folyamatot is gátolja. A vizes faanyag csak akkor égethető el, ha előbb elpárologtatjuk, „kiforraljuk” belőle a vizet. Ez jelentős hő veszteséggel jár, melyet az égés energiájából kell fedeznünk. A fában található minden egyes liter víz 700Wh energiaveszteséggel jár.

Összehasonlításképpen, egy űrméter (0,57m3) frissen kitermelt faanyag esetünkben 800kg, 1500kWh energiát ad. Amennyiben ugyanezt a faanyagot légszáraz állapotra szárítjuk, súlya 420kg-ra csökken, fűtőértéke pedig 1800kWh-ra nő.

A különbség legjobban az egy kilogramm fára vonatkoztatott fűtőértékben nyilvánul meg:

a frissen kitermelt, vagy vizes faanyag fűtőértéke: 1,9kWh/kg,

a légszáraz faanyag fűtőértéke: 4,3kW/kg.

Egyes szakirodalmak szerint, amennyiben a faanyag nedvességtartalma 10%-al nő a légszáraz állapothoz képest, úgy fűtőértéke ezzel párhuzamosan 9%-ot csökken.

Fűtőérték csökkenése

A fűtőérték csökkenése a nedvességtartalom függvényében: Lugosi féle faipari kézikönyv

 

A fa nedvességtartalma különböző mérőműszerekkel, vagy a kiszárításos eljárással könnyedén meghatározható. (Ezekről bővebben a faanyag nedvességtartalma című fejezetben olvashat.) Amennyiben azonban nincs lehetőség a fa nedvességtartalmának pontos meghatározására, a legtöbb esetben érdemesebb azt nem tömegre, hanem térfogatra vásárolni

Űrméter

Az űrméter, és a sarangolt fa

Térfogatra történő tűzifavásárláskor találkozhatunk az űrméter, és a sarangolt fa fogalmával

A sarangolt fa, 1m hosszúra darabolt fatörzsek és vastagabb ágak máglyázását, az ábra szerinti sarangokba rakását takarja.

A sarangolt fa eladási egysége az űrméter, amin egy olyan kocka alakú farakást értünk, melynek minden oldala 1méter.

Ez a famennyiség a máglyában található rések következtében, megközelítőleg 0,57m3 tömör faanyagnak felel meg

De a nedves tűzifa nem csak a költséghatékonyság szempontjából hátrányos. A víz felmelegítése miatt létrejövő energiaveszteség következtében, a vizes faanyag alacsonyabb hőfokon ég. Amennyiben az égés hőfoka nem elég magas, nem következik be a tökéletes égés. És az égés során felszálló füst nem csak vizet és széndioxidot, de egyéb éghető anyagokat is tartalmaz. Az energiában gazdag el nem égett farészek füsttel történő távozása tovább csökkenti a fából nyerhető energia mennyiségét, továbbá korom, illetve kátrány formájában lerakódnak a kéményben és a tüzelőberendezés adott helyein. És mindezek mellett még a környezetet is szennyezik.

 

A faanyag fűtőértéke

Ahogy arról már korábban is szó volt, a különféle anyagok éghetőségét azok kémiai összetétele határozza meg. A fatestet kb. 50%-ban szén 43%-ban oxigén, és mintegy 6%-ban hidrogén alkotja (de ezeken kívül 1%-ban egyéb anyagokat is tartalmaz).

Lényegében ezekből az anyagokból épülnek fel a faanyag törzsét képező vázvegyületek:

a cellulóz, a hemicellulóz, a lignin és a pektin. ( Ez utóbbival jelenleg nem foglalkozunk, hiszen bár szerkezetileg igen fontos, mennyiségileg nem számottevő a faanyagban.)

A száraz fatest összetétele a fűtőérték szempontjából:

 • A fatest nagy részét, kb. 50%-át a cellulóz teszi ki. Fűtőértéke 4,8 kW h/kg.
 • Ugyan csak jelentős tömeget képez a lignin, mely a faanyag 25-30%-át képezi. Fűtőértéke 7,5 kW h/kg.
 • Mintegy 20%-ra tehető az egyéb cellulózhoz hasonló poliszacharidok, pl. a hemicellulóz jelenléte, melynek fűtőértéke némileg alatta marad a cellulózénak: 4,5 kW h/kg.
 • És végül meg kell említenünk az egyéb járulékos, extrakt anyagokat, a különféle gyantákat, zsírokat, viaszokat és olajokat, melyek mennyisége a fatestben rendkívül változó 1-5%. Fűtőértékük azonban igen jelentős, átlagosan úgy: 10 kW h/kg.

A fenti felsorolásból egyértelműen megállapítható, hogy annál nagyobb a faanyag fűtőértéke, minél több lignint és járulékos anyagot tartalmaz. Minthogy a fenyőfélék több lignint, és gyantát tartalmaznak, mint a lombos fák, érthetően fűtőértékük is nagyobb.

 

                  kW h/űrméter     kW h/kg

Gyertyán       2200                4,2      

Bükk              2100                4,2

Tölgy              2100                4,2

Kőris               2100                4,2

Akác               2100                4,1

Nyár               1400                4,2

Lucfenyő        1600                4,4

Erdei fenyő    1700                4,4

A fenyőfélék sűrűsége azonban jóval alatta marad a lombos fáknál megszokott értékeknek, így ha a belőlük kinyerhető energiamennyiséget a térfogatra vonatkoztatjuk (kW h/űrméter), a lombos fák már lényegesen jobb tüzelőanyagnak minősülnek a fenyőféléknél.

 

Természetesen a fűtőérték azonban nem csak a fafajtól és a nedvességtartalomtól függ. Ki kell emelnünk, hogy a különböző termőhelyi adottságok is nagymértékben befolyásolják azt. Sőt az függ a fadarabok nagyságától is. A fenti táblázatban közölt értékek ezeknek megfelelően csupán átlagértékek, egy fafajon belül ezeknél nagyobb és kisebb fűtőértékű faanyagokkal is találkozhatunk.

A faanyag száradása

A faanyag száradása

A faanyag száradása

A faanyag szárítása kiemelt fontosságú. A faanyag nedvességtartalmának megfelelő mértékű csökkentése elengedhetetlen annak érdekében, hogy a belőle létrehozott termékek képesek legyenek megőrizni esztétikai értéküket és a lehető legtovább elláthassák feladatukat. Ez azonban még közel sem minden. A faanyag szárítása nem csak azért szükséges, hogy megvédjük azt a különböző gomba és rovarkárosítóktól, illetve a baktériumoktól (, ezek nagy része ugyanis csak a 20-60%-os fanedvesség tartományában veszélyezteti a faanyagot). A fafeldolgozás számos művelete is csak megfelelően előkészített száraz faanyag esetén végezhető el eredményesen, és csak az alapanyagok megfelelő mértékű, gondos szárításával előzhetjük meg a fatermékek nedvességváltozás hatására bekövetkező térfogat, és alakváltozásait, illetve az azokból adódó esetleges értékcsökkenését.

A nedves faanyag megmunkálása meglehetősen sok gondot okoz:

– A nedves faanyag túlságosan rugalmas, ezért felfűrészelése nagyobb vágásrés alkalmazását teszi szükségessé, ami rontja a kihozatalt.

 • A nedves faanyag túlzott rugalmassága mellett puhább is. Ez a gyalulási, és marási műveletek során is gyakorta vezet rosszabb minőségű felületet kialakulásához. Különösen puha faanyagoknál, mint a nyír, vagy a nyár, a megmunkált felület gyakran kibolyhosodik. A megmunkáló szerszám fellazítja a faanyag rostjait, melyek apró „szőrökként” jelennek meg a felületen.
 • A nedves faanyag nehezebben ragasztható és felületkezelhető, de ezzel összefüggésben azt is meg kell jegyeznünk, hogy a faanyag túlszárítása is hasonló problémákkal jár.
 • A különböző szárítási folyamatok során a környező levegő relatív páratartalmának és hőmérsékletének megfelelően nedvesség, pára lép ki a faanyag felületi rétegeiből.A faanyag száradásának folyamata

A különböző szárítási folyamatok során a környező levegő relatív páratartalmának és hőmérsékletének megfelelően nedvesség, pára lép ki a faanyag felületi rétegeiből. A faanyag sajátos szerkezeti felépítéséből adódóan azonban az anyag bütüfelületéről a nedvesség sokkal könnyebben, és gyorsabban távozik. (1. ábra)

A felületi rétegekből kilépő víz vízhiányos állapotot idéz elő. Mivel az anyag felülete alacsonyabb nedvességtartalmúvá válik, mint annak belseje, megindul a faanyagban egy belső nedvességáramlási folyamat is. A belső nedvességáramlás a faanyag belső rétegeiben található vizet a szárazabb felszíni rétegbe szállítja, pótolva, az ott jelentkező vízhiányt. (2. ábra)

A faanyag felületéről távozó nedvesség csökkenti a felső réteg nedvességtartalmát. A belső nedvességáramlás azonban, amíg csak tudja, folyamatosan pótolja a felületi rétegből elpárolgott vízmennyiséget. A folyamat csak akkor áll le, mikor a faanyag belsejének nedvességtartalma (teljes keresztmetszetben) megegyezik a külső réteg nedvességtartalmával. Ez az állapot, az egyensúlyi fanedvesség elérésével következik be.

Az egyensúlyi fanedvesség beállásakor a faanyag nem vesz fel és nem ad le vizet, nedvességtartalma teljes keresztmetszetben azonos, aminek következtében a belső és a külső nedvességáramlás egyaránt szünetel.

Hasonlóképpen zajlik le a nedvességáramlás a faanyag nedvesítése során is. (Mikor az anyagot olyan közegbe helyezzük, melynek paraméterei nagyobb egyensúlyi fanedvesség beállását követelik meg). A faanyag felülete, amilyen könnyen képes leadni a vizet, épp olyan könnyen fel is veszi azt. Így a nedvesítés során annak nedvességtartalma nagyobb lesz, mint a belső rétegé, ami egy a faanyag belseje felé irányuló belső nedvességáramlást indít el…

Optimális esetben a faanyagban lévő belső, és külső nedvességáramlás sebessége megközelítőleg azonos. A belső nedvességáramlás megfelelő gyorsasággal képes a felületről elpárolgó víz utánpótlására, így a faanyag belső és külső rétegei között nem lép fel jelentős mértékű nedvességkülönbség.

Amennyiben azonban a szárítás túlságosan gyors, vagyis a belső nedvességáramlás nem képes megfelelő ütemben pótolni a felületi rétegekből távozó vízmennyiséget, a faanyagon felületi repedések jelennek meg. A rosttelítettségi határ alá érve ugyanis a felületi réteg elkezd zsugorodni. A belső rész azonban, ezekben az esetekben, magasabb nedvességtartalma révén még nem áll készen a térfogatcsökkenésre. Akadályozza a felületi réteg zsugorodását, melyben belső feszültségek alakulnak ki. A nedvességkülönbség növekedésével a belső feszültségek is növekedni kezdenek, egészen addig, míg a sejtek fala végül már nem képes ellenállni erejüknek. Azok fala összeroppan (sejtkollapszus), s a felületi réteg zsugorodása annak felhasadásával, a faanyag felületén létrejövő repedések kialakulásával jön létre. (3. ábra)

Ez a folyamat több szempontból is rendkívül káros:

– A összeroppant sejtfalak a továbbiakban akadályozzák a víz, belső szövetekből történő kijutását. Ezzel csökken a kipárolgás sebessége, és növekszik a szárítás időszükséglete.

– A repedések, megjelenésükkel feltárják a faanyag mélyebben fekvő, nedvesebb részeit, ahol nagy sebességgel kezdődik meg a száradás. A nagy sebességű száradás újabb sejtkollapszushoz (a sejtfalak összeroppanásához) vezet, melynek következtében a kialakult felületi repedések folyamatosan növekednek, és tovább mélyülnek.

A kialakult repedések csökkentik a fűrészáru szilárdságát, esztétikai, és anyagi értékét. Rontják a kihozatalt, sőt kiterjedésüktől, és mennyiségüktől függően akár alkalmatlanná is tehetik az anyagot a további faipari felhasználásra.

A megfelelő minőségű, asztalosipari fűrészáru előállításának tehát elengedhetetlen feltétele a megfelelően lassú, kíméletes, és egyenletes szárítás.

A szárítás gyorsaságára már nem csak a hőmérséklet, és a relatív páratartalom van hatással, ügyelnünk kell a megfelelő légsebességre is. A faanyagból távozó vizet ugyanis az azt körülvevő levegő veszi fel

z alakváltozás oka, hogy az egyenlőtlen szárítás során, a faanyag különböző részei eltérő mértékben zsugorodnak. Ez a faanyagon belül feszültségek (különböző irányokba ható nyomó és húzó igénybevételek…) kialakulásához vezet melyek az anyag görbülését, csavarodását, teknősödését… okozzák.

 

A faanyag nedvességtartalma II.

A faanyag nedvességtartalma II.

A faanyag nedvességtartalma II.

A fatestben jelenlévő víz megjelenési formájától függően lehet szabad, illetve kötött állapotú. Ennek alapján:

szabad vizet, illetve

kötött vizet különböztethetünk meg egymástól.

A szabad víz:

A fatestben jelenlévő szabad víz, az élő fában tápanyagszállító szerepet tölt be. A sejtfalak által körülzárt térben, az edények-, illetve fenyők esetén az álledények sejtüregeiben helyezkedik el, cseppfolyós vagy gőz halmazállapotban. Mennyisége (megközelítőleg a fafaj nedvességtartalmának 30% fölötti része) nagymértékben befolyásolja a faanyag súlyát, illetve sűrűségét, de nincs hatással a faanyag alak-, és méretváltozásaira. A kötött víz fatestből történő eltávolítása sem annak zsugorodását, sem annak alakváltozását (kajszulását, görbülését) nem okozza! Jelenléte azonban nagymértékben csökkenti a faanyag hőszigetelő képességét, és növeli elektromos vezetőképességét. (A vizes fa jobb hő és elektromos vezető.) A szárítási folyamatok során ez a vízmennyiség távozik el először a faanyagból. Eltávolításához viszonylag kis energiamennyiség szükséges.

A kötött víz:

Kötött víz alatt, a fatestet alkotó sejtfalváz cellulózrostjai között jelenlévő molekuláris szinten kötött vízmennyiséget értjük. A fatest sejtszerkezetének sejtfal-vázát mikroszkopikus cellulóz fonalmolekulák alkotják, melyek elemi rostokká, mikrofibrillákká és fibrillákká szerveződve specifikus orientációval biztosítják a sejtfal különböző rétegeinek megfelelő szilárdságát, és rugalmasságát. Közöttük található az elemi szinten jelenlévő, molekuláris szinten kötött, ún. kötött víz.

A kötött víz, a szabad víznél jóval erősebben kötődik a fatesthez, ezért eltávolítása nehézkesebb, nagyobb energia befektetést kíván. A szárítási folyamatok során, távozása csak a szabad víz elpárologtatását követően kezdődik meg. Ezt a határt, amikor a faanyag sejtüregeiben már nem található (ún. szabad)víz, a sejtfalat alkotó fibrillák között azonban még az általa megkötni képes maximális mennyiségű (ún. kötött)víz van jelen, rosttelítettségi határnak nevezzük.

Értéke, mint ahogy a kötött víz fában lévő mennyisége is fafaj-függő, de általánosságban a faanyag nedvességtartalmának 30% alatti részét tekintjük kötött víznek, és a 30%-os nedvességtartalmi határt nevezzük rosttelítettségi határnak.

A rosttelítettségi határ, és a kötött víz fogalmának ismerete, a faanyag fizikai tulajdonságaira gyakorolt hatásuknak megfelelően kiemelt jelentőségű:

A sejtfalakba beépült ún. kötött víz eltávolítása csökkenti a sejtfalak vastagsági méretét. A sejtfalak zsugorodásával, pedig megkezdődik a fatest száradás közbeni zsugorodása (, ami az egyenetlen száradás következtében gyakorta a faanyag alakváltozásával is együtt jár.)

A zsugorodás folyamata természetesen visszafordítható. A rosttelítettségi fok alatt, vízfelvétel esetén a felvett nedvesség először mindig kötött vízként a sejtfalakba rakódik le, ami az anyag dagadását okozza. A dagadás ez esetben is a rosttelítettségi határ eléréséig tart. Ezt követően azonban a további nedvesség felvétele már nem okoz méretváltozást.

– A kötött víz távozása mindezek mellett a sejtfalak szerkezetének átalakulásával a faanyag rugalmasságát is csökkenti.

– A kötött víz mennyisége többé-kevésbé egyenesen arányos a faanyag elektromos ellenállásával. Csökkenése, a faanyag ellenállásának, arányos növekedését okozza. Ez lehetővé teszi a fanedvesség, ellenállás alapú elektromos nedvességmérők által történő meghatározását.

Nedvességtartalmi fokozatok

A faanyag nedvességtartalmának vizsgálata közben (a rosttelítettségi határral együtt) 9 fő nedvességtartalmi fokozatot különböztetünk meg:

 1. abszolút száraz állapot: u=0%
 2. túlszárított állapot: u<8%
 3. szobaszáraz állapot: u=8-12%
 4. légszáraz állapot: u=12-18%
 5. félszáraz állapot: u= kb. 25%
 6. rosttelítettségi állapot: u=kb. 30%
 7. félnedves állapot: u= kb. 50%
 8. élő nedves állapot: u= kb. 89%
 9. abszolút nedves állapot: u= kb. 138%

 

1.: abszolút száraz állapot: u=0%-os nedvességtartalom

Kizárólag laboratóriumi körülmények között, szárítókemencében történő szárítással érhető el, ezért jelentősége leginkább elméleti jellegű. A faanyag ugyanis természetes körülmények között (a tároló helység hőmérsékletének és relatív páratartalmának megfelelően) mindig rendelkezik valamennyi nedvességtartalommal. Abszolút száraz állapotban, a faanyag nedvességtartalma 0%. Ilyen állapotban, a faanyagban csak a sejtfalszerkezet és a megszilárdult tartalmi részek vannak jelen. A megfelelő eredmény érdekében a szárítás legyen kíméletes, hőmérséklete ne haladja meg a 103±2C°-ot!

 2.: túlszárított állapot: u=8% alatti nedvességtartalom

A gyakorlatban ez az érték inkább csak 5-7% közötti. Oka a faanyag helytelen mesterséges szárítása, (túlszárítása, egyenlőtlen szárítása,) de lehet a termék előállításának technológiai következménye is. Túlszárított fatermék keletkezik pl. a forgácslap gyártás során, amikor is a magas préselési hőmérséklet folyományaként, 7% alatti nedvességtartalmú lapok jönnek létre. Ezeket a lapokat a nedvességtartalmuk növekedése érdekében a forgalomba hozatal előtt 20-25C°-os, 45-65%-os relatív páratartalmú helységekben kell pihentetni.

Az esetek nagy többségében ugyancsak túlszárított anyaggal dolgoznak a laminált fapadlót, illetve szalagparkettát fektető szakemberek is. Bár ezek nedvesség hatására bekövetkező méretváltozása kisebb, mint a tömör faanyagé, mégis kiemelt fontosságú (főleg új építésű házaknál), hogy a padlóburkoló elemeket a lerakás előtt 3-7 napig kicsomagolt állapotban, szakszerűen rakásolva, a burkolandó helységekben klimatizálják.

 A túlszárított anyagból készített fatermékek esetén (, a várható alak-, és méretváltozás következtében) növekszik a termék nedvességfelvétel hatására bekövetkező károsodásának esélye. Mindezek mellett, az ilyen anyag költségesebben és nehezebben is ragasztható, illetve felület kezelhető. ( Az alacsony nedvességtartalom miatt az anyag igen gyorsan jelentős mennyiségű ragasztót, illetve felületkezelő anyagot szív magába. Ez akadályozhatja a kötések kialakulását, a felületkezelő anyag egyenletes terülését, és természetesen növeli az anyagszükségletet…)

3.: szobaszáraz állapot: u=8-12%-os nedvességtartalom

Egyike a legnagyobb gyakorlati jelentőségű nedvességtartalmi fokozatoknak. Értéke csak mesterséges szárítás útján érhető el! A szobaszáraz állapot, ahogy a neve is mutatja, az ember által lakott szobákban, fűtött helyiségekben beálló egyensúlyi fanedvesség értéke, mely megközelítőleg 45-65%-os relatív páratartalom, és 20-25C°-os hőmérséklet mellett áll be. Ismerete azért is különösen fontos, mert ilyen alapanyagból kell készíteni a bútorokat, illetve belsőépítészeti fatermékeket, annak érdekében, hogy elkerüljük a faanyag nedvességtartalom-változás hatására bekövetkező káros alak-, és méretváltozásait.

4.: légszáraz állapot: u=12-18% nedvességtartalom

Ilyen nedvességtartalmú alapanyagból kell készíteni a kültéri, szabad levegőn, csapadéktól védett helyen alkalmazásra kerülő faszerkezeteket (tetőszerkezet), illetve fatermékeket (kerti bútor). Ilyen egyensúlyi fanedvesség alakul ki a természetes úton szárított: szabad levegőn, az időjárás viszontagságaitól védett, fűtetlen helyen huzamosabb ideig tárolt faanyag esetén.

A szabvány a légszáraz fán a fenti határ középértékét, a 15%-os nedvességtartalmú faanyagot érti.

5.: félszáraz állapot: u=25% körüli nedvességtartalom

Az ilyen faanyag épület- és bútorasztalos ipari faszerkezetek gyártására, viszonylag magas nedvességtartalma miatt még nem alkalmas. Ilyen nedvességtartalom esetén azonban már:

 • jelentősen csökken a gomba és rovarkártevők támadásának veszélye (ezek jó része ugyanis hatását csak 20-60%-os nedvességtartalom esetén képes kifejteni),
 • és igény szerint megkezdhető a faanyag védőszeres telítése is, a gomba, illetve rovarkártevők elleni megelőző faanyagvédelem, és-vagy a tűzgátlás érdekében.

6.: rosttelítettségi állapot: u=30% körüli nedvességtartalom

Értékének a különböző fafajok rosttelítettségi határértékei alapján a közelítő 30%-os nedvességtartalmi fokozatot tekintjük. (Extrém esetben azonban ez a mennyiség ennél jóval több, illetve jóval kevesebb is lehet. A rendkívül könnyű, és puha Balsa fa rosttelítettségi határa pl. 64%, az igen kemény Pockfa rosttelítettségi határa azonban mindössze 16%). Jelentősége azért is kiemelt, mert a faanyag szárítása során a rosttelítettségi határ elérésével kezdődik meg a faanyag zsugorodása, mely azt követően egészen az abszolút száraz állapot eléréséig tart. Ebben a tartományban oszlik el a faanyag zsugorodása, mely:                                

 • 0,2-0,6% rostirányban
 • 6-8% sugár irányban
 • 10-12% (16%) húr irányban.

Néhány fontosabb hazai fafaj rosttelítettségi határa 20C°-os hőmérsékleten:

 • Nyár:               kb. 40%
 • Lucfenyő:        34,8%
 • Bükk:               35,6%
 • Erdei fenyő:    31,3%
 • Vörösfenyő:    26,1%
 • Tölgy:             24,5%
 • Akác:               19,5%

7.: félnedves állapot: u=50% körül

A félnedves állapotú faanyag a kötött vízen túl, már jelentősebb mennyiségű szabad vizet is tartalmaz. A faanyag ebben az állapotában van talán a legjobban kitéve a farontó organizmusok támadásainak. A különféle baktériumok, gomba és rovarkárosítások elkerülése érdekében az ilyen anyag helyes tárolására, szakszerű, szellős máglyázására különösen nagy gondot kell fordítani, nedvességtartalmát a lehető leggyorsabban le kell csökkenteni. Ilyen nedvességtartalmú anyagnak tekinthetjük a fűrészüzemek készáruterén tárolt frissen termelt fűrészipari választékokat.

8.: élő nedves állapot: u= kb. 89%

 A fentiekben megadott értéke, a rosttelítettségi határhoz hasonlóan csupán egy átlagérték. Ahogy neve is sejteti, az élő faanyag nedvességtartalmi viszonyait próbálja tükrözni, az azonban évszaktól, fafajtól, és az anyag rönkben elfoglalt helyétől függően rendkívül tág határok között mozog. Különösen fenyőfélék esetén, a szíjács jóval több nedvességet tartalmaz, mint pl. a geszt rész, de akadnak olyan lombos fajok is, melyeknél frissen döntött állapotban bizony a geszt rész a magasabb nedvességtartalmú. Ilyen pl.: a nyár, a nyír, a fűz, vagy a dió.

Ismeretére a faanyag szállításának, védelmének és szárításának tervezése során lehet szükség. ( Az élő nedves faanyag, különösen, ha nedvességtartalma 60% fölötti, csak kevéssé van kitéve a farontó organizmusok támadásainak. Azoknak ugyanis életműködésükhöz a faanyagban nagyobb mennyiségű levegőre is szükségük van.)

9.: abszolút nedves állapot: u= kb. 138%

Az abszolút nedves állapotú faanyag egyáltalán nem tartalmaz levegőt. A benne található összes makro és mikro üreget víz tölti ki. Pontos értéke nagymértékben fafaj függő, a hazai fafajok esetén nagyjából 90-230% körül mozog (Akác 90%, Simafenyő 231%). A nagy pórustérfogatú puha fák több, a keményebb, tömöttebb szerkezetű fafajok kevesebb mennyiségű víz felvételére képesek.

Értéke csak huzamosabb ideig történő áztatással érhető el, még az egyes faanyagokból vett kisebb próbatestek maximális nedvesítése is megközelítőleg 10 napos áztatást igényel.

A faanyag nedvességtartalma I.

A faanyag nedvességtartalma I.

A faanyag nedvességtartalma I.

A különböző növényi szervezetek, így a fák életműködésének is elengedhetetlen feltétele a fában lévő, megfelelő mennyiségű víz.

 • Víz szükséges a fa gyökérzeten keresztül történő tápanyagfelvételéhez.
 • Víz szállítja a gyökérzet által felvett, vízben oldott ásványi sókat a szíjácson keresztül a levélzetbe.
 • És ugyancsak víz szállítja a fotoszintézis útján létrehozott (tápanyagként szolgáló) szőlőcukrot, illetve keményítőt a levélzetből, a háncson keresztül a még élő sejtekhez, és a raktározást végző bélsugarakhoz.

Ennek megfelelően a faanyag élő állapotban jelentős mennyiségű vizet tartalmaz.

A frissen döntött fatörzsek nedvességtartalma, fafajtól és a döntés idejétől függően megközelítőleg 80-120%. Ez a kezdeti időszakban viszonylag gyorsan csökken, így a frissen termelt fűrészáru nedvességtartalma az esetek többségében már csak mintegy 60-70%. Tekintve azonban, hogy az asztalos ipar által felhasznált faanyag nedvességtartalmának 8-18% között kell lennie,

(bútorasztalos, és épületasztalos ipar esetén 8-12%, egyes építőipari célokra maximum 18%) a faanyagot a további felhasználás előtt a kívánt értékre le kell szárítani. Ennek legegyszerűbb és leggazdaságosabb módja a természetes szárítás.

A faanyag száradása az esetek többségében már a döntés pillanatában elkezdődik. Gyorsasága normál légköri viszonyok mellett leginkább a környező levegő relatív páratartalmától, és hőmérsékletétől függ, de a relatív páratartalommal összefüggésben jelentős hatást gyakorol rá a levegő mozgásának sebessége is, és mindezeken túl különböző fafaj jellemzők is befolyásolják.

Tetszőleges nedvességtartalmú faanyagot adott, relatív páratartalomú és hőmérsékletű légtérbe helyezve az mindig egy adott, az értékekhez tartozó nedvességállapot felvételére törekszik, melyet egyensúlyi fanedvességnek hívunk. Amennyiben a szóban forgó faanyag nedvességtartalma az egyensúlyi fanedvességnél nagyobb, az anyag száradni kezd. Amennyiben azonban az anyag nedvességtartalma az egyensúlyi fanedvesség értékénél kisebb, nedvességfelvételére számíthatunk. A faanyag elkezdi megkötni a levegőben lévő párát, melyet egészen az egyensúlyi fanedvesség beálltáig folytat.

Relatív páratartalom, illetve relatív légnedvesség (jele:φ ) alatt azt az értéket értjük, mely megmutatja, hogy adott hőmérsékleten, a levegő hány %-át tartalmazza annak a vízmennyiségnek, amely teljesen telítetté tenné azt. A telített levegő relatív páratartalma 100%, mely értéknél a levegő már nem képes több nedvesség megkötésére. Az ilyen körülmények között lévő nedvességtöbblet apró cseppekben csapadékot képezve kiválik a levegőből (pl.: köd). A levegő relatív nedvességtartalma nagymértékben függ annak hőmérsékletétől. Minél nagyobb a levegő hőmérséklete, annál több nedvesség befogadására képes, így az adott mennyiségű nedvességet tartalmazó levegő relatív nedvességtartalma melegítés hatására csökken.

 Az egyensúlyi fanedvesség állapota akkor következik be, mikor a fában lévő víz mozgása teljesen leáll. Ilyenkor a faanyag nedvességtartalma teljesen összhangban van a környező levegő klímájával, és értéke teljes keresztmetszetben állandó. Ennek következtében a további tárolás során sem nedvességfelvétel, sem pedig nedvességleadás nem történik.

Az, hogy hogyan befolyásolja a faanyag egyensúlyi nedvesség-taralmát a levegő hőmérséklete és páratartalma, az alábbi grafikonról olvashatjuk le.

( A grafikon, a függőleges tengelyről kiinduló görbék segítségével ábrázolja az egyensúlyi fanedvesség különböző értékeinek relatív páratartalommal, illetve hőmérséklettel való kapcsolatát.)

Otthonainkban használt, az épület-, és bútorasztalos ipar által előállított termékeinket a legtöbb esetben normál klímára tervezzük. Ez megközelítőleg 50-60%-os relatív páratartalmat és 22-25C° hőmérsékletet jelent, mely az emberi tartózkodásra legalkalmasabb, legkellemesebb klímaviszonyokat foglalja magában.

A grafikon függőleges tengelyén jelölt 50-60%-os relatív páratartalom vízszintes irányú vetítésével, és a vízszintes tengelyen jelölt 22-25C°-os hőmérséklet függőleges vetítésével, a tartományba eső görbék alapján, ilyen körülmények között 8,9-10,9%-os egyensúlyi fanedvesség kialakulására számíthatunk.

Érdemes megfigyelni, hogy az egyensúlyi fanedvesség értéke 100C°-on, 100%-os relatív légnedvesség mellett is csak 19-20%! Ennek köszönhetően a faanyag abszolút nedves környezetben, pl. a gőzölés és a főzés során is képes száradni, amennyiben nedvességtartalma magasabb, mint az adott eljárás paramétereihez tartozó egyensúlyi fanedvesség.

Összegezve a fent leírtakat: amennyiben a faanyagot adott nedvességtartalmú és hőmérsékletű légtérbe helyezzük, és ott huzamosabb ideig tároljuk, annak nedvességtartalma megközelítőleg a hisztogrammról leolvasható egyensúlyi értékre fog beállni. A „megközelítőleg” kifejezés használatára azért van szükség, mert az egyensúlyi fanedvesség értéke, ha kis mértékben is, de az egyéb fafaji jellemzőktől is függ, így adott körülmények között enyhén eltérő nedvességállapot alakul ki pl. egy lucfenyő, vagy egy tölgy alapanyag esetén. Ez az eltérés azonban az esetek nagy többségében elhanyagolható.

A táblázatban foglalt értékek első számjegyei a szárítás segítségével beállított egyensúlyi fanedvességet mutatják, a második számjegyek pedig a nedvességfelvétel által felvett egyensúlyi fanedvesség értékeit. Ez utóbbi akkor áll be, mikor a faanyag szárazabb, mint a légtér paraméterei által megkövetelt fanedvesség, így az egyensúly eléréséhez az anyagnak a levegőből nedvességet kell felvennie.

A faanyag ezen tulajdonságát, nevezetesen hogy a szárítással, illetve nedvesítéssel beállított egyensúlyi fanedvességek értékei egymástól eltérnek (a szárítással beállított értékek rendre kisebbek) hiszterézisnek nevezzük.