Lakóépületek hőtechnikai veszteségforrásai

Lakóépületek hőtechnikai veszteségforrásai

Lakóépületek hőtechnikai veszteségforrásai

Lakóépületeink hőtechnikai viselkedését vizsgálva megállapíthatjuk, hogy a belső térben fűtési energiaként közölt hőmennyiség folyamatos áramlásban van. A hőenergia azon tulajdonságának köszönhetően, hogy a magasabb hőmérsékletű levegő mindig az alacsonyabb hőmérséklet felé áramlik, épületeinkben számos veszteségforrással kell szembenéznünk.

A lakóépületeinkből, veszteség formájában távozó energiamennyiség sok féle módon hagyhatja el otthonunkat:

 • az épület födémszerkezetén át,
 • az épület falain keresztül,
 • az épület aljzatán keresztül.
 • az épület csukott nyílászáróin keresztül,
 • a mindennapok során a szellőztetéssel,
 • a kéményen át, illetve a konyhai- vagy egyéb elszívó berendezések kivezetésein keresztül.

Az épület falain, födémszerkezetén és padozatán keresztül távozó hőmennyiség

Egy átlagos 110m2-es lakóterületű családiházban a különböző felületek nagysága:

 • Külső fal 39% 
 • Alapterület 20-24%
 • Nyílászáró 11-14%
 • Födém-tetőfelület 26-27%

arányban vesz részt, az épület feületének kialakításában.

Bár az esetek nagy többségében a lakásból eltávozó energia legnagyobb része a födémen és a falakon keresztül veszik el, különösen, alacsony légzárási teljesítménnyel rendelkező nyílászárók esetén, a legnagyobb komfort érzet növekedés a nyílászáró cseréjével érhető el.

09.02.02_Energiaveszteség

Épületek hővesztesége %-ban kifejezve

Az épületek nyílászáróin keresztül távozó hőmennyiségek

A mai modern hőszigetelt nyílászárók, legyen szó fa, műanyag, vagy alumínium ablakokról, olyan jelentős légzárási teljesítménnyel rendelkeznek, mely lényegesen meghaladja a korábbi, mára elavult technológiáknak számító nyílászáróktól elvárható értékeket.

A nyílászáró szerkezetek energia-áteresztését vizsgálva három fő komponenst kell figyelembe vennünk:

 • A nyílászáró szerkezet transzmissziós hőveszteségét (hőátadásból származik)
 • a nyílászáró szerkezet filitrációs hőveszteségét (hőáramlásból származik)
 • a napsugárzás révén nyert, belső térben létrejövő hőnyereséget.

Nyílászárónk eneretikai hatékonysága ezen energiamennyiségek összegéből határozható meg:

Q = QR + QF – QN

 • QR: transzmissziós hőveszteség
 • QF: filitrációs hőveszteség
 • QN: napsugárzásból származó hőnyereség
09.02.01_Hőszigetelt ablak energiaveszteségei

Hőszigetelt nyílászárószerkezet hőveszteségei

A transzmissziós hőveszteség

Transzmissziós hőveszteségen, a nyílászáró szerkezeten keresztül, hősugárzás formájában létrejövő hőáramlást értjük. Ennek értéke elsősorban az üvegezéstől, másodsorban a szárnyprofiltól függ. A hőáramlás során a szerkezet, pl üveg egyik oldalán hőelvonás jelentkezik, mely hőmennyiség a másik oldalon megjelenve hőmérsékletemelkedést idéz elő, úgy, hogy közben az üveg két oldalán lévő közeg egyáltalán nem érintkezik egymással. A hőáramlás mértéke az anyagok hőszigetelési tényezőjétől, illetve azzal összefüggésben azok hőátbocsátási képességétől függ. Mennél jobb egy anyag hőszigetelő képessége, annál kisebb annak hőátbocsátási tényezője.

A filitrációs hőveszteség

A filitrációs légveszteség, a külső hideg levegő belső térbe történő beáramlásával , illetve a belső melegebb levegő külső térbe történő kiáramlásával jön létre. A filitráció során a nyílászáró két melegebb, és hidegebb oldalán található levegő fizikai találkozása okozza a hőveszteséget. Ezt a veszteséget a nyílászárószerkezet anyag és mérettartóssága, a tömítési zónák száma és minősége határozza meg.

A napsugárzásból származó hőnyereség

A napsugárzásból származó hőnyereség mértéke az üvegszerkezet optikai tulajdonságaitól és hőátbocsá­tási tényezőjétől függ, melyek egymással szoros kölcsönhatásban állnak. Fontos azonban megjegyeznünk, hogy a nyílászáró energetikai vizsgálatának nem csak magára a nyalászárószerkezetre, de a beépítési fugára is ki kell terjednie. Hőveszteség ugyanis létrejöhet a nyílászáró és a falkáva csatlakozása között is. Jó esetben ez a veszteség kis mértékű, és legfeljebb hőáramlás formájában jelentkezik, a szakszerűtlen beépítés következtében azonban filitráció is létrejöhet, mely során levegőáreamlás jön létre és huzathatás lép fel a nyílászáró tokja illetve a falkáva között.

Hogy tovább érzékeltessük a hőáramlás és a légáteresztés közötti különbséget, meg kell jegyeznünk, hogy a légáteresztést tehát a tok és a szárny közötti, valamint a tok és a falkáva közötti tömítetlenség okozza. A tömítetlenség mértékétől, a külső belső tér közötti hőmérsékletkülönbségtől, illetve a külső- belső tér közötti légnyomáskülönbségtől függően az ilyen nem megfelelően tömített nyílászárók közvetlen közelében, de még annak környezetében is jelentős huzathatással számolhatunk, melynek fizikai meglenése a kinti szélvihar esetén belső térben mozgó függöny. Ilyenkor hiába van meleg a helységben a nyílászáró ketesztüláramló hideg levegő, annak környezetében jelentős hőérzetveszteséget, és komfortérzetcsökkenést okoz. A ott tartózkodó személy jobb esetben cask kellemetlenül érzi magát, rosszabb esetben fázik is.

A megfelelő légzárás tehát elsőrendű fontosságú, de ugyanilyen fontos a nyílászáró hőszigetelőképessége is.

Hiába rendelkezik ugyanis  nyílászárónk kiváló légzárási képességekkel, magas hőátbocsátási tényezőnél, pl. egyrétegű üvegezés esetén, a hőáramlásból származó hőmérsékletcsökkenés is jelentősen növeli a hidegérzetet a nyílászáró környezetében. Ennek megfelelően tehát egy jól megépített nyílászárónál mindkét tulajdonságnak a helyén kell lennie.

A kéményen és elszívórendszereken keresztül távozó hőmennyiségek

A kéményben jelentkező huzathatás két fő részből tevődik össze:

 • A magasabb hőmérsékletű levegő a fizika törvényei szerint az alacsonyabb hőmérséklet felé áramlik. A beltéri melegebb levegő, a kültéri hideg levegő felé áramlik.
 • ugyanúgy a magasabb nyomású levegő , az alacsonyabb nyomás felé áramlik. A kémény kivezetőnyílása magasan heyezkedik el, ahol alacsonyabb légköri nyomással lehet számolni, mint a talajhoz közelebb eső szinteken.

Bár az elszívóberendezések kivezetéseibe a leggyakrabban beépítenek egy úgynevezett pillangó szelepet is, mely lezárja a kivezetőnyílást a ventillátor leállításával, ez a lezárás nem tökéletes. Csökkentett mértékben ugyan de főleg nagyobb szélmozgás esetén így is kialakulhat a huzat hatás.

09.02.03_Szagelszívó pillangószelep_v

Visszacsapó szepep/pillangó szelep elszívó berendezés kifúvócsövébe. A ventillátor által megindított légmozgás a zárólemezeket nyitja. Nyugvó levegő, illetve ellentétes irányú légmozgás esetén a zárólemezek zárva maradnak.

Bevezetés: az üveg

Bevezetés: az üveg

Bevezetés: az üveg

Az üveg történelme:

Az üveg használata az ősember az obszidiánból készített szerszámaiig vezethető vissza. Az obszidián egy a természetben megtalálható vulkanikus üvegásvány. Fekete, átlátszatlan színű, éles- kagylós törésű, rendkívül kemény kőzet, melyből kiváló pengék és nyílhegyek készültek.

A wikipédia szerint legrégibb archeológiai leletek, az obszidián eszközhasználatát az időszámításunk előtti 8-9. évezredre, Mezopotámia területéhez kötik. De a Miskolc melletti Szeleta-barlangból előkerülő leletanyag bizonyítja, hogy nagyjából ugyanebben az időszakban már a hazánk területén élő ősemberek is használták ezt az ásványt.

Hogy mely népcsoport találta fel az üveget, és mikor, az a történelem homályába vész. Pilinius római író, elbeszélése időszámításunk előtt 5000 környékére, egy véletlennek köszönhetően, a mai Szíria területére teszi.

Egy vihar miatt az itt partraszálló hajósok a rakományként szállított salétrom tömbökre helyezve edényeiket, a parti homokból készítettek tűzhelyet. A nagy hőtől a salétrom megolvadt, mely a parti homokkal csillogó, drágakőhöz hasonló olvadékdarabokat képzett. Hogy ténylegesen így történt e, azt nem tudni.

A Nílus partvidékén azonban i.e. 3000-2500 körül már az üvegtárgyak készítésének több technikája is ismeretes volt.  Ekkor azonban az üveg még nem volt átlátszó. Tulajdonságait tekintve nem is hasonlított a mai üvegekre.

Üveg előállításának alapjai

Az üveggyártás technológiája, az elmúlt hat évezredben rengeteget változott, a gyártás elve azonban még ma is ugyanaz. Az üveggyártás alapanyaga: kvarchomok, szóda és mészkő (dolomit), de a tulajdonságok modifikálása céljából a különböző üvegtípusok kisebb mértékben számos más anyagot is tartalmaznak. Leggyakrabban különböző fémeket: nátriumot, káliumot, kalciumot, ólmot, magnéziumot, vagy báriumot. Legnagyobb arányú összetevője a kvarchomokból kinyerhető szilícium dioxid: SiO2,

A gyártás során a megfelelő összetételű keveréket 1500C°-ra hevítve megömlesztik, 1200C°-ra visszahűtve formázzák, majd hűtik. A megfelelő hőfokot elérve, az üveg mindenféle átmenet nélkül, hirtelen megszilárdul.

Az üveggyártás történelme

Az üvegből készített nyílászáró szerkezetek valamikor a VI. század környékén jelennek meg először Európában, fénykorukat azonban majd csak a 13 századot követően a gótika fellendülésével érik el. Az üvegeket ekkor még sík asztalokon nyújtják. Ez a módszer csak kis méretű, egyenetlen rétegvastagságú, hullámos, és meglehetősen homályos, nehezen átlátható üveglapok készítésére alkalmas. Az üveglapokat ezért ólomkeretbe foglalták, és a színek megválogatásával különböző motívumokat alakítottak ki belőlük.

Az üvegművesség ekkor még, és ezt követően is hosszú időn keresztül, nagy szakértelmet igénylő, féltett, mesterség volt, melynek különböző fogásait nagy titok övezte. A szorgalmas kutatómunka és a technológiai újítások eredményeként egyre simább felületű, és egyre tisztább üvegek gyártása vált lehetővé

Az 1700-as évek elején megjelent az úgynevezett hengerpalást üveg, mely egészen a 19. század közepéig az ablaküveg előállításának legelterjedtebb módja volt. A technológia első lépéseként üvegfújással egy palackot készítettek, melyet azt követően még az üveg forró képlékeny állapotában szétvágtak, és palástját kiterítették. Az üveg ára ekkor még mindig meglehetősen magas volt, és csak kisebb táblaméretben állt rendelkezésre. Ennek megfelelően használatukat csak a tehetősebb emberek engedhették meg maguknak. A nyílászárók szárnyait osztólécek sűrű hálózata jellemezte, ami egyszerre az esetleges üvegtörések esetén fellépő költségeket is mérsékelte. Az üvegkészítés iparosodása, és a művészi és ipari üvegkészítés különválása nagyjából a 19 század elejére-közepére tehető. Az 1840-1860-as években az üveggyártás már ipari körülmények között zajlott. Az üvegtáblákat nagyobb méretben a tésztanyújtó gépek működési elvéhez hasonlóan forgó hengerek között formázták. Ezzel az előállítási költségek csökkentek, és a felületi minőség is javult, azonban ez még mindig messze volt a mai üvegfelületek árától, és minőségétől. A technológia továbbfejlesztéseként az 1900-as évek elején megjelent a húzott üveg, melynél a hengerek már csak adagolószerepet töltöttek be. Az üveget egy vas szerszámmal a mézbe mártott késhez hasonlóan húzzák, majd a hűlés ütemében darabolják. Ennek az eljárásnak is számos változata alakult ki, mígnem 1950-ben meg kezdődött a ma is használt Float üveg gyártása.

A nyílászárók üvegezésére használatos üvegtípusok:

 

 • síküveg, húzott, vagy float üveg (a sima, egyszerű ablaküveg)
 • Korlátozott átláthatóságú síküvegek:

                                               – homokfúvott üveg

                                               – savmart üveg

                                               – reflexiós üveg

 • Anyagukban színezett Pharsol üvegek
 • Biztonsági üvegek
 • katedrálüveg, vagy hengerelt mintás üvegek
 • tiffany-üveg

 

Szalagfűrészlapok deformációi

Szalagfűrészlapok deformációi

Szalagfűrészlapok deformációi

A mindennapi munka során a rönkök fűrészelése közben a fűrészlap jelentős igénybevételeknek van kitéve. A vágás közben ébredő mechanikai erőhatások (1.), a fűrészlapra ható egyenlőtlen hőterhelés (2.), a lap felmelegedése gyakorta okozhatja annak előnytelen alakváltozását. Ennek oka, hogy az igénybevételek hatására a fűrészlap helyenként megnyúlik, és ennek következtében el is csavarodik, elgörbül. Az alakváltozás kibillenti a fogakat a normális forgácsolási síkból (3.), s az elmozdulás irányától függően nagyobb igénybevételeket ró rá, vagy éppen tehermentesíti őket. A tehermentesített fogak nem képesek részt venni a forgácsolási folyamatban, aminek következményeképpen, munkájuk a többi fogra hárul, miáltal ugyan kisebb mértékben, de az összes többi fog igénybevétele növekszik. A megnövekedett igénybevételek a hőterhelés, és a mechanikai erőhatások növekedését, valamint ezekkel párhuzamosan a fogak gyorsabb kopását vonják magukkal.

Vágás közben ébredő mechanikai erőhatások

1.: a faanyag szövetszerkezete egyenetlen, anizotróp. Egyes részei pl. a göcsök, keményebbek, a fatest többi részénél, más részei lényegesen lágyabbak annál. Az előtolási sebesség beállítása a fafaj átlagos keménysége alapján történik, ami alapján a fogak terhelése ideális esetben optimálisnak mondható. Ha azonban a fűrészlap egy göcshöz ér, ami nagyobb forgácsolási ellenállást tanúsít, a forgácsolást végző fogak jobban felmelegednek. Ugyanezt a hatást okozhatja egy lágyabb, filcelődő farész forgácsolása, melynél megnő a leválasztott fűrészpor lazulási tényezője. A nagyobb helyigényű fűrészpor súrlódni kezd a vágásrés falával, ami ismételten hőfejlődéssel jár. A nagyobb hőmérsékletű fémrész megnyúlik, és feszültségeket generál a lap belsejében. A hatás az esetek többségében azonban egyáltalán nem jelentős. A fűrészszerszám fém anyaga rendkívül jó hővezető, így a keletkező hőtöbbletet hamar elvezeti annak keletkezési helyéről.

A fűrészlapra ható egyenlőtlen hőterhelés

2.: A viszonylag széles szalagrésznek csak az elülső fogazott része forgácsol, itt ébred a megmunkálás során keletkező súrlódás csaknem egésze. A súrlódás közben ébredő erők felmelegítik a fűrészlap elülső fogazott részét, ami annak következtében megnyúlik, és feszültségeket hoz létre a fűrészlap belsejében. Persze, mivel a fűrészlap igen jó hővezető, a keletkező hőmennyiség ugyancsak hamar eloszlik a lap keresztmetszetében, így szerencsére a különbség és hatása ez esetben sem jelentős, valóságossága miatt azonban az előzőhöz hasonlóan feltétlenül megérdemel néhány sort.

Az alakváltozás kibillenti a fogakat a normális forgácsolási síkból

3.: A fenti hatások meglehetősen jelentéktelenek, ha azonban a hőterhelés és a keletkező feszültségek hatására a fűrészlap egy pici kis alakváltozást is szenved, s az egyik fog, pl. oldal irányban kimozdul a forgácsolás síkjából, az valahányszor a rönkhöz ér, végigkarcolja a vágásrés falát (, vagy ha előre mozdul ki, nagyobbat harap a fába, mellyel tehermentesíti az őt követő fogat, növeli azonban a sajátmagára ható igénybevételt). Minthogy megváltozott helyzete miatt, már nem dolgozik együtt a többi foggal, több munkát kell végeznie, gyorsabban fog kopni, és mennél kopottabb, az általa végzett forgácsoló munka annál nagyobb hőfejlődéssel jár, ami növeli az egyébként is problémás területen ébredő feszültségeket, s az alakváltozás súlyosbodásának veszélyét.

10.14.01_Szalagfűrészlapok deformációi

A fűrészlapok, mindennapos munka során elszenvedett deformációinak megszüntetése a szerszámkarbantartás feladatkörébe tartozik, elvégzéséhez egyengetőkalapács szükséges.

A művelet lényege, hogy a deformációt a problémás területekre, illetve azok környékére mért ütésekkel, a fűrészlap egyes területeinek helyi nyújtásával, megszüntetjük. A munka során a lapban felgyülemlett feszültségeket a kalapácsütések eloszlatják, ezáltal segítségével beállítható a szükséges hossz-, illetve keresztirányú síktartás is.

A kalapács használata során azonban kiemelt jelentősége van a kalapács tartásának, az ütések irányának, erősségének, az ütési helyek sorrendiségének és az egymást követő ütések által kirajzolt képnek. Alkalmazása épp ezért nagy szakértelmet és precizitást kíván. A következő ábrán látható néhány ütési kombináció rajzolata és az anyag nyújtási iránya.

Szerencsére szonban az ilyen jellegű karbantartási munkák mérséklésére is kínálkozik egy lehetőség!

Ha nem is kerülhetjük el teljesen a fűrészlap, famegmunkálást hátrányosan befolyásoló alakváltozásait, a fűrészlap hengerlésével jelentősen csökkenthetjük azokat.

A hengerlés során a fűrészpengét hosszirányban két forgó fémhenger között vezetjük át. A nagy szilárdságú fémhengerek, 20-30mm szélességűek, felületük enyhén íves kialakítású, megközelítőleg 0,5mm ívmagasságú domborulattal. A fűrészlapra gyakorolt 12 000- 24 000KN nagyságú nyomóerővel megnyújtják a fűrészlap anyagának belső tartományát, mellyel állandó nagyságú húzófeszültséget hoznak létre a fűrészlap belsejében.

Ennek köszönhetően a megmunkálás környezetében felmelegedő fogazott szerszámrész megnyúlása és az annak következtében létrejövő húzófeszültségek kedvezően befolyásolják a fűrészlap feszültségállapotát. A fogazott rész megnyúlása, és az az által létrehozott újabb húzófeszültség csak kiegyensúlyozottabbá, nyugodtabbá teszi a szerszám járását.

Az eljárás egyaránt használatos keretfűrész lapok, szalagfűrészlapok, és körfűrészlapok feszültségállapotának beállításához.

10.14.03_Szalagfűrészlapok deformációi
10.13.03_Fűrészlapok stellitezése

Szalagfűrészlapoknál a hengerlést a lap mindkét oldalán, oldalanként több sávban, megfelelő sorrendben, változó erővel, kell elvégezni. A szélső hengerlési vonalaknak a fogtőtől, és a fűrész hátvonalától egyaránt legalább 8mm-re kell elhelyezkedniük. A megfelelő hatás érdekében fűrészszalag középső táján, a fogazott résztől 1/3 szélességnyi távolságban kell biztosítani a legnagyobb nyomóerőt, s értékét a fűrészlap szélei felé haladva fokozatosan csökkenteni kell.

A hengerlési vonalak megfelelő sorrendjével és a hengerlési erő, hengerlési vonalanként történő nagyságának megfelelő beállításával, a fűrészlap, szélességétől függően egy 0,3-0,6mm ívmagasságú domborulatot kap, mely megfelelően illeszkedik a fűrésztárcsa (1/3-2/3 arányú) domborulatának profiljához, ez által biztosítja, hogy a szalag a fűrészelés közben kisebb feszítőerő esetén is a helyén maradjon. (A hengerléssel kezelt fűrészszalagok, illetve keretfűrészlapok igen előnyös tulajdonsága, hogy megfeszítésükhöz, kisebb feszítőerő is elegendő.)

10.14.04_Szalagfűrészlapok deformációi

Keretfűrészlapok hengerlése:

Keretfűrészlapok hengerlése esetén a szélső hengerlési vonalaknak a fogtő, illetve a fűrészlap hátvonalától legalább 10-15mm-re kell elhelyezkedniük. A hengerlést a fűrészlap mindkét oldalán elvégezzük, azonban azt nem vezetjük végig a a fűrészlap teljes hosszában. A fűrészlap végeitől mért 100-125mm-es szakaszon fejezzük be, hogy ne befolyásolhassa a fűrészlap felfogatását végző tályolócsapok helyzetét. A hengerlési munka befejeztével a fűrészlap hátvonala kissé domborúvá válik. Megfelelő minőség esetén, ez a domborulat méterenként megközelítőleg 1mm nagyságú.

Körfűrészlapok hengerlése:

A hengerlés technológiája körfűrészlapok feszültségviszonyainak beállítására is alkalmas. A fűrészkorong hengerlése a forgástengely középpontjából rajzolt (koncentrikus) fejkörátmérőjével párhuzamos körvonalak mentén történik. A szélső hengerlési vonalaknak a fogak lábkörétől (a fogtőtől) befelé, és a felfogótüske furatától kifelé legalább 15-20 mm-re kell elhelyezkedniük.

A munkához a fűrészkorongot a hengerlőgép felfogótüskéjére helyezzük, mely a megfelelő hengerlési erő és a hengerlési kör átmérőjének beállítása után a fűrészlapot 360°-ban körbeforgatva, végzi el a feladatot. A hengerlési munka elvégzése ez esetben is több lépcsőben, változó erővel történik.