Ollós csapolás készítése

1.: Derékszög-jel rajzolása a munkadarabra. A derékszög-jelet jó esetben az anyag egyengetését követően azonnal felrajzoljuk az egyengetett lap, illetve él találkozásához, ha ez mégsem történt meg, akkor a derékszöggel vizsgálódva keresünk egy derékszöges élet, és oda rajzoljuk fel a derékszög jelet. (A derékszög jel, két egyenes, görbe, vagy hullámos vonalból áll, melyet a munkadarab derékszöges lapjaira rajzolunk, azok találkozási élétől kiindulva.)

 A derékszög-jelnek kiemelt szerepe van a fakötés elkészítésének pontosságában. Használata a fakötések elkészítése során segít mérsékelni:

  • A derékszög pontatlanságából adódó esetleges hibákat, és
  • a munkadarab nem tökéletesen téglalap keresztmetszetű kialakítása következtében létrejövő illesztési hibák létrejöttét.

Bármilyen méretet is szeretnénk körbevetíteni a munkadarabon, azt a derékszögjel felőli oldalakon kell elkezdenünk.

2.: Fő vágás/fejvágás: szabjuk le mindkét munkadarabunk egy-egy élét derékszögesre.

Ehhez a rendelkezésünkre álló kézi fűrésszel legalább 5mm-t le kell vágni a munkadarabok végeiről. A derékszöget az anyag derékszögjellel rendelkező élének, illetve lapjának fektetve a vágandó vonalat körbevetítjük a munkadarabon.

A vágást a mellékelt elrendezés alapján, végezzük! A munkadarabot a gyalupad kocsijával rögzítjük, így vágás közben folyamatosan látjuk a megrajzolt vonalat. A keletkező fűrészport alkalmanként fújjuk le a munkadarabról, hogy a jelölés látható maradjon!

A fűrészelés munkafolyamatát hosszú, lassú, de határozott mozdulatokkal végezzük, így könnyebben irányíthatjuk a fűrészlapot! Ügyeljünk a helyes testtartásra, és a stabil kéztartásra.

3.: Miután a munkadarabok egy-egy végét derékszögesre vágtuk, végezzük el a pontos hosszra történő leszabás műveletét! Vágjuk le:     

  • a csapos munkadarab hosszát pontos méretre,
  • a csaphelyes munkadarab hosszát pontos méretre!

A megfelelő hosszt, a munkadarabon egyetlen apró vonással jelöljük, majd a vágási vonalat a korábbiakhoz hasonlóan a derékszögjeltől kiindulva a munkadarab felületén teljesen körbevetítjük.

4.: Végezzük el a munkadarabok összerajzolását!

 Az összerajzolás során a munkadarabokat a mellékelt ábra szerint egymásra helyezzük, és az egyik unkadarab végén bejelöljük a másik munkadarab szélességét, majd a két munkadarabot felcserélve a másik munkadarabon megjelöljük az egyik szélességét. A jelölést egy-egy vékony, rövid jelölővonallal végezzük el, melyeket a derékszögjeles oldalakról kiindulva a munkadarabok teljes felületén körbevetítünk. Az anyagok összeforgatása során a derékszög-jeleknek mindig a belső sarok felé kell nézniük!

5.: Végezzük el a csaphely kirajzolását!

      Az általunk készített ollós csapozás akkor lesz a legszilárdabb, és legerősebb, ha annak csapvastagságát az anyagvastagság 1/3 részében határozzuk meg. Ennek megfelelően, mérjük le az anyag vastagságát, és a munkadarab végét, ahol a csaphely kerül kialakításra, osszuk fel három egyenlő részre! PÉLDÁUL:    

  • 21mm-es anyagvastagság esetén 7-7-7mm a csaphely kiosztása
  • 18mm-es anyagvastagság esetén 6-6-6mm,
  • 20mm-es anyagvastagság esetén az egyszerűbb, és kivitelezhető mérés érdekében javallott a 7-6-7mm kiosztás alkalmazása!

    A vonalakat a munkadarab mindkét élén és a bütü-felületen is húzzuk meg!

A munkadarabot az ábrának megfelelő elrendezésben kissé ferdén a gyalupad kocsijába fogjuk, és igazodva az anyag bütüjén és szemközti oldalán lévő jelölésekhez, a vágást ferdén elvégezzük. A biztos kézzel rendelkező asztalosok ezt a munkafolyamatot állítva befogott munkadarabbal, csapozó-fűrész használatával egy munkamenetben végzik el.  Mi azonban a fűrész könnyebb irányíthatósága érdekében ezúttal két oldalról végezzük a vágást.

Az egy-oldali vágás elvégzését követően a munkadarabot megfordítjuk, és a másik oldalról, az ott lévő jelölést követve fejezzük be a vágást.

A vágás ezen szakaszban a túloldalon lévő vágásrés már könnyedén vezeti a fűrészt, így azt lazább csuklóval foghatjuk…

A CSAPHELYES DARAB FŰRÉSZELÉSE SORÁN MINDIG A VONALON BELÜL, CSAPOS DARAB FŰRÉSZELÉSE SORÁN MINDIG A VONALON KÍVÜL VÁGJUNK!!!

            Illetve, lehetőség szerint a berajzolt vonalat a megfelelő oldalról mindig próbáljuk ketté vágni.

7.: Csaphely kivésése! KÉT OLDALRÓL!

8.: Csapos darab berajzolása, és kivágása.

Alapesetben, megfelelően pontos munka esetén a csaphely, és a csap kirajzolása nem különbözik egymástól. Kevés gyakorlattal rendelkező emberek esetén a csaprés gyakorta nagyobb, vagy esetleg kisebb lesz az előrajzolt méretnél, ezért a csaphely kialakítását követően feltétlenül mérjünk rá a csaprés vastagságára, illetve elhelyezkedésére ( pontosan középen van-e…). Amennyiben szükséges, állítsuk hozzá a csap méreteit…

Csapos darab vágása esetén tehát a berajzolt vonalnak mindig a külső oldalán vágjunk!!!

9.: Csapos darab vállazása: