A keretfűrésszel végzett munka

Az üzembe érkező rönkökről, amennyiben még nem történt meg első lépésként el kell távolítani azokat a tőterpeszeket, melyek akadályozzák a rönk keretnyíláson történő átbocsájtását.  Ezt a munkafolyamatot a kisebb üzemekben kézi láncfűrész segítségével végzik, nagyobb üzemekben azonban minden nagyobb rönköt, még a csarnokba érkezés előtt megfelelő átmérőjűre redukálnak.

A keretfűrészes fafeldolgozó technológia során, elkerülendő a törzsek esetleges beékelődését, a rönkök tő felőli oldalukkal kerülnek megmunkálásra. ( Így még időben észre lehet venni, ha a tőterpeszek eltávolítása nem volt megfelelő. A rönk a gépből visszavonható majd a hiba javítását követően a fűrészelés újra elkezdhető.)

07_Keretfűrész

Keretfűrész fűrészpengéi Sägewerk demontiert und komplett überholt 2010.11.28. www.youtube.com

Raamzaag-gőzgéppel hajtott keretfűrész

Az üzembe érkező rönkökről, amennyiben még nem történt meg első lépésként el kell távolítani azokat a tőterpeszeket, melyek akadályozzák a rönk keretnyíláson történő átbocsájtását.  Ezt a munkafolyamatot a kisebb üzemekben kézi láncfűrész segítségével végzik, nagyobb üzemekben azonban minden nagyobb rönköt, még a csarnokba érkezés előtt megfelelő átmérőjűre redukálnak.

01_Keretfűrész_Tőterpeszek eltávolítása

www.youtube.com Salzbergen gattersäge verarbeitet Rundholz Gang saw Pilty trakowe 2013.05.09.

A keretfűrészes fafeldolgozó technológia során, elkerülendő a törzsek esetleges beékelődését, a rönkök tő felőli oldalukkal kerülnek megmunkálásra. ( Így még időben észre lehet venni, ha a tőterpeszek eltávolítása nem volt megfelelő. A rönk a gépből visszavonható majd a hiba javítását követően a fűrészelés újra elkezdhető.)

02_Keretfűrész_Rönk elhelyezése a röngvágó kocsin

www.youtube.com Salzbergen gattersäge verarbeitet Rundholz Gang saw Pilty trakowe 2013.05.09.

A rönkök megvezetését sínen mozgó rönkbefogó kocsi végzi. Itt állítják be, hogy a rönk milyen pozícióban kerüljön a fűrészlapok közé. Ennek a munkafolyamatnak igen nagy hatása van a kihozatalra, ezért megfelelő szakértelmet kíván. A Svéd Faipari Kutatóintézet vizsgálatai szerint az optimális fűrészelési tengelytől történő 1mm-es oldal irányú eltérés már 1-3% kihozatal veszteséget okoz.

A síkgörbe rönköket úgy kell megmunkálásra forgatni, hogy a görbület síkja párhuzamos legyen a fűrészlapok síkjával. Ez többnyire igen nehéz feladat. Segítésére különféle fémből készült vonóeszközöket fejlesztettek ki, de a legmodernebb üzemekben ez a munkafolyamatot már hidraulikus működtetésű bordázott forgóhengerek végzik.

04_Keretfűrész_Rönkforgatás-kihozatal optimalizálás

www.youtube.com Salzbergen gattersäge verarbeitet Rundholz Gang saw Pilty trakowe 2013.05.09.

03_Keretfűrész_Sínen mozgó röngvágó kocsi

www.youtube.com Salzbergen gattersäge verarbeitet Rundholz Gang saw Pilty trakowe 2013.05.09.

A vágás során a főtermék a középen készülő egy, vagy két nagyobb szelvényméretű prizma, melyek gyakran további feldolgozásra kerülnek. Azt elfordítva visszahelyezik a gépbe és egy újabb vágással azonos szélességű deszkák, pallók, vagy más termékek készülnek belőlük, ezt a munkafolyamatot nevezzük visszavágásnak.

A bordázott nagyméretű behúzó, és továbbító hengerek biztosan vezetik a rönköket. Meghajtásuk szakaszos, a hajtókarral áll összeköttetésben, így előtolás csak a fűrészlapok lefelé irányuló mozgása közben történik. A normál típusoknál egy-egy alsó, és felső behúzó, illetve továbbító henger található. Az olyan gépeken azonban, melyek rövidebb anyagokat fűrészelnek fel dupla annyi, oldalanként egy-egy pár henger kerül felszerelésre.

A fűrészelés során a gép munkáját folyamatosan figyelemmel kell kísérni, a leeső oldaldeszkákat és hulladékokat rendre el kell távolítani a gépből. Automata gépsoroknál a keretfűrészgépet síkforgácsolóval kombinálva építik be, melyek leforgácsolják a bőrdeszkákat, így darabos hulladék helyett elszívható forgács keletkezik.

 A készülő fűrészáru útja a továbbító hengereket követően a hasítóék felé halad. A hasítóékeknek számtalan féle kialakítása létezik, feladatuk mindig a főtermék, mellékterméktől történő elválasztása.

A fűrészelést követően ugyanis a két terméktípus útja különválik. Esetünkben, a képen látható deszkák a melléktermékek. Ezek a továbbiakban vagy szélezve lesznek, vagy szélezetlenül máglyázva kerülnek további értékesítésre.

06_Keretfűrész-Hasítóék

www.youtube.com Salzbergen gattersäge verarbeitet Rundholz Gang saw Pilty trakowe 2013.05.09.

Keretfűrészek fűrészszerszámai

A keretfűrészgép fűrész-szerszámai ötvözött acélból készülnek (általában CrV: Króm-vanádium ötvözetből), fogaik terpesztett, vagy duzzasztott kivitelűek. Vágófelületük, a vágás paramétereinek megfelelően NV, vagy KV fogazású.

A különböző típusú gépeknél alkalmazott fűrészlapok vastagsága: 1,4-2,6mm, szélességük 120-180mm, hosszuk többnyire 1-1,5m körül van, de szélsőséges esetben elérhetik a 2,5m-t is.

Hosszukat, és a velük feldolgozható maximális rönkátmérőt a keretnyílás nagysága határozza meg. Ez alapján megkülönböztethetünk:

– Kisméretű keretfűrészképeket, 350 mm alatti keretnyílással,

– Közepes méretű keretfűrészgépeket, ezek keretnyílása 360-710mm, és

– Nagyméretű keretfűrészgépeket 710mm fölötti keretnyílással.

09_Keretfűrész-Laphosszokkal fűrészelhető rönkök

Néhány példa a különböző hosszúságú lapokkal felfűrészelhető rönkátmérőre, és a fűrészlapok fogazott részeinek hosszára Dr. Lugosi Armand- Faipari kézikönyve alapján (- 1976- Műszaki könyvkiadó)

A megfelelő méretű fűrészlapok, az adott fogtípuson belül is számos fogosztással, fogmagassággal, és a forgácsolási jellemzőket nagymértékben befolyásoló hátszög-, élszög-, illetve homlokszög-nagysággal kerülnek kialakításra.

08_Keretfűrész-fűrészlap

Az adott méretű és fafajú rönkök fűrészeléséhez legmegfelelőbb fogazás kiválasztása meglehetősen nagy szakértelmet kíván.

Általánosságban elmondható, hogy minél nagyobb átmérőjű rönk felfűrészeléséről van szó, annál nagyobb fogosztású, és fogmagasságú (illetve ezzel párhuzamosan annál nagyobb fogüregű) fűrészlapot kell választanunk. A fogüreg feladata ugyanis a vágás közben keletkező fűrészpor leválasztás helyéről történő elszállítása. A kisebb méretű fogüreg kisebb térfogatú, így kevesebb fűrészpor befogadására képes. A túlságosan nagy előtolási sebesség következtében a fogüregben felgyülemlő fűrészpor összetömörödik, és a vágásrés falainak feszülve jelentős hőtermelődést okoz. Ez növeli a megmunkálás energiaigényét és indokolatlan hőterhelésnek teszi ki a lapokat, melyek élettartama ennek következtében jelentősen lerövidülhet.

További, általános érvényű szabály, hogy a keményebb faanyagok feldolgozásához a megfelelő éltartósság érdekében érdemes nagyobb élszögű fűrészlapokat választani.

A fűrészfogak terpesztésének legkisebb értéke 0,3-0,4mm. Ez kiválóan alkalmas száraz, illetve fagyos rönkök feldolgozásához. Nedves, friss vágású faanyag esetén, vagy gyantásabb faanyag fűrészelésekor értékét azonban 0,5-0,7mm-re is érdemes megnövelni.

Rönkök fűrészelésénél, nagyobb fűrészelési magasság esetén 1,8-2,2mm vastag, szélesebb fűrészlapokat érdemes használni.

Kisebb átmérőjű anyagok nagyobb előtolással történő fűrészeléséhez azonban vastagabb 2,4mm vastagságú fűrészlap választása javallott.

13_Keretfűrész-Fűrészbefogás
10_Keretfűrész-Fűrészlap_geometriája

A különböző forgácsolást befolyásoló jellemzők értékei általánosságban:

hátszög: 30-40°

élszög: 35-55°

homlokszög: 6-12°

fogmagasság: 11-16mm

fogosztás: 18-30mm

11_Keretfűrész-Fűrészlap_geometriája
12_Keretfűrész-Felépítése
14_Keretfűrész._Kézi rönkbefogó kocsi