Magasban lévő munkahelyen végzett munka-Létrák

Információtartalom vázlata:

  • Magasban lévő munkahelyen ideiglenesen végzett munka
  • Létrák használatára vonatkozó munkavédelmi előírások

  A legtöbb munkahelyi és háztartási baleset létrák és állványok használatával összefüggésben következik be, ezért az egyes munkahelyeken különös gondot kell fordítani a magasban végzett munka biztonságossá tételére. Ennek megfelelően a különböző munkafolyamatokhoz mindig a megfelelően kialakított munkaállást kell használni. Fontos, hogy az állás kialakítása, elhelyezése, rögzítése, és méretei minden esetben feleljenek meg a munkavégzés jellegének, és tegyék lehetővé a biztonságos munkavégzést.

  Feleljen meg a munkavégzés jellegének, vagyis tegye lehetővé a biztonságos közlekedést, és anyagszállítást, és biztosítson elegendő helyet a munkavégzéshez szükséges anyagok, szerszámok tárolására.

  A magasban végzett munka során a hatályos jogszabályok jól körülírják a biztonságos munkavégzés feltételeit, azonban soha ne feledkezzünk meg a munkavégzés hatókörében tartózkodókról sem. Amennyiben leeső tárgyak veszélyeztethetik az arra járók testi épségét, a munkaterületet minden esetben el kell keríteni, vagy más módon, de védeni kell az alattunk tartózkodókat.

  Létrák:

  A létrák 2 méternél nagyobb (, 3 méternél kisebb) magasságú polcok, ablakok, szintek biztonságos megközelítését teszik lehetővé. Könnyen mozgathatóak, de nem minden esetben biztosítják a munkaterület megfelelő megközelíthetőségét, és a biztonságos anyagszállítást. Így leginkább ideiglenesen végzett munkákhoz alkalmazhatók. Két alaptípust különböztetünk meg:

  • támasztó létra
  • kétágú létra

  Mellettük azonban külön kategóriába sorolnám a speciális-, és a variálható szerkezetű létrákat, melyek ma már rendkívül elterjedtek.

  Lépcsős létra

  A lépcsős létra egy teleszkópos lábakkal ellátott létratípus, mely fokozatmentesen állítható lábainak köszönhetően szinteltolásos felületeken is egyszerűen és biztonságosan felállítható. Ráadásul 180°-ban széthajtható, így támasztólétraként is használható. (Bal oldali kép)

  Csuklós létra

  A csuklós létrák a csuklópontjaikon megtörhetőek, így barátságosan variálható szerkezetük. Összehajthatóak (így könnyen szállíthatóak), kétágúlétraként és támasztólétraként is használhatóak, sőt praktikus munkahíddá is átalakíthatóak. Munkahídként történő használata a munkavédelmi előírásoknak megfelelően azonban TILOS! Több féle hosszban készülnek, a jobb oldali ábrán egy 4 fokos, 3 csuklós létra variálhatósági lehetősége látható.

  Támasztólétra

  A létrák alkalmazásakor betartandó munkabiztonsági előírások:

  • A munka megkezdése előtt mindig győződjünk meg a létra megfelelő állapotáról. Soha ne használjunk sérült, vagy törött létrát!
  • A létrát mindig az oldalgerendánál támasszuk meg, soha ne a fokánál! Támasztólétrát legfeljebb 70°-ig megdöntve szabad használni!
  • Mindig biztosítsuk a létrát eldőlés ellen, a létra megfelelő szilárdságú vízszintes talajon feküdjön fel.
  • Amennyiben 3m-nél magasabban dolgozunk, használjunk biztonsági övet.
  • Az oldalgerendákat soha ne toldjuk meg, hogy a létra hosszabb legyen!
  • A létra mindig legyen legalább egy méterrel hosszabb, mint a megközelítendő szintmagasság, így biztonságosabb a létrán történő közlekedés.
  • Kétágú létrát soha ne használjunk támasztólétraként!
  • Kétágú létrán soha ne dolgozzunk lovagló helyzetben!
  • A létrán egyszerre mindig csak egy személy tartózkodjon!
  • Munkavégzés alatt mindig két lábbal álljunk a létrán!
  • Mászáskor mindig fogjuk a létra fokát, így, ha a lábunk esetleg megcsúszik, akkor is meg tudjuk tartani magunkat!
  • A mennyiben a támasztólétrát tartósabb ideig használjuk egy adott munkaszint megközelítésére, azt karfával kell felszerelni.
  • Tilos a létrán papucsban dolgozni!!!
  • A létrán igyekezzünk olyan szerszámokkal dolgozni, melyekkel könnyen tudunk bánni, azokat biztosítsuk leesés ellen.
  • Amennyiben csigán átvetett kötéllel dolgozunk, azt úgy szereljük fel, hogy oldalirányból lehessen működtetni. A függesztett teher környékét jól látható módon el kell keríteni. Függesztett teher alatt minden esetben tilos tartózkodni!
  • Ne használjunk házilag készített, rászegezett fogú létrát.

  Ez a létra nem használható biztonságosan! A létrafokok megroppanása rendkívüli módon lecsökkenti azok teherbírását!

  Kommentár nélkül

  Kommentár nélkül