A gépműhely biztonságtechnikai előírásai

A gépműhely biztonságtechnikai előírásai

A gépműhely biztonságtechnikai előírásai

Információtartalom vázlata:

 • A gépműhely kialakításának feltételei
 • A gépi technológiák eszközei, szerszámai
 • A gépi technológiák veszélyforrásai
 • A veszélyek elhárításának lehetőségei a gépi technológiáknál

A Magyarországon jelenleg hatályos jogszabályok alapján: veszélyes munkaeszközt, vagy technológiát, faipari üzemekben csak a munkavédelmi üzembe helyezési eljárást követően szabad használni. Az üzembe helyezésig, a munkáltató (kizáró jogszabályi rendelkezés hiányában) legfeljebb 180 napig használhatja azt, próba vagy kísérleti jelleggel.

Veszélyesnek az a munkaeszköz minősül, ami a munkavállaló egészségére, testi épsége védelme nélkül valamilyen veszélyt jelent.

A Munkavédelmi törvény 21. § (2) szerinti veszélyes munkaeszközök jegyzéke:

( Itt a teljesség igénye nélkül, csak a faiparra jellemző munkaeszközök kerülnek felsorolásra)

 1. Körfűrészek egy vagy több fűrészlappal:
 • Rögzített szerszámmal dolgozó fűrészgépek  (kézi-, gépi előtolásos, alternáló mozgású ),
 • Mozgószerszámú fűrészgépek gépi előtolással és a munkadarab kézzel végzett  behelyezésével
 1. Faipari gyalugépek kézi előtolással.
 2. Faipari vastagsági gyalugépek egyoldali megmunkálásra, ha a munkadarab behelyezése és/vagy kivétele kézzel történik.
 3. Szalagfűrészek egy vagy több fűrészlappal,
 4. Az 1-4. munkaeszköz és a 7. pont alatti kézi láncfűrészek kombinált kivitelben.
 5. Faipari csapozó marógépek több szerszámtartóval, kézi előtolással.
 6. Kézi láncfűrészgépek fa megmunkálására.
 7. Függőleges marógépek kézi előtolással, fa és hasonló anyagok megmunkálására.
 8. Prések, hajlítógépek fémmegmunkáláshoz.
 9. A 21/1998. (IV. 17.) IKIM rendelet 1. számú mellékletének 3.4.7. pontjában meghatározott védőburkolatok és erőátviteli tengelyek univerzális csatlakozóval.
 10. Járművekre szerelt emelők.
 11. Személyek emelésére szolgáló gépek, aminél fennáll a több mint 3 méter magasból történő leesés veszélye.
 12. Daruk és futómacskák gépi meghajtással.
 13. Gépi hajtású emelőtargoncák.
 14. Villamos emelődobok.
 15. Rakodógépek.

 

Az üzembe helyezési eljárás lényege, hogy minden létesítmény, és abban használatos veszélyes gép, vagy technológia megfeleljen az egészséget nem veszélyeztető, biztonságos munkavégzés feltételeinek. Ezekre mindig az üzembe helyezés időpontjában hatályos munkavédelmi előírások vonatkoznak.

A munkavédelmi üzembe helyezés feltétele a munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálat, mely munkavédelmi szaktevékenységnek minősül. Ennek megfelelően azt csak államilag elismert, akkreditált szakember végezheti!

Az eljárás keretein belül meg kell vizsgálni, hogy rendelkezésre állnak-e a létesítést végzők (tervező, kivitelező) nyilatkozatai, a munkavédelmi követelmények kielégítését bizonyító mérési eredmények, okiratok, a munkaeszközre vonatkozó megfelelőségi nyilatkozatok, EK megfelelőségi tanúsítványok, a szükséges hatósági engedélyek, és az üzemeltetéshez szükséges utasítások.

Az üzembe helyezési vizsgálatok során a létesítményt, a munkahelyet és a technológiát munkabiztonsági és munkaegészségügyi szempontból is vizsgálják.

Az üzembentartónak azonosítania kell a várható veszélyeket (veszélyforrásokat, veszélyhelyzeteket). Fel kell becsülnie a veszélyek jellegét (baleset, egészségkárosodás), a veszélyeztetettség mértékét. És meg kell határoznia a védekezés leghatékonyabb módját, a műszaki és egyéni védelem módozatait, illetve az alkalmazandó szervezési és egészségügyi megelőzési intézkedéseket.

A veszélyforrások ellen a védőberendezéseket és eszközöket, a jelző-, tűzoltó- és mentőkészülékeket, a vészkapcsolókat, a biztonsági megvilágítást működőképes állapotban kell tartani.

A gép vagy berendezés csak akkor hozható forgalomba, illetve, csak akkor helyezhető üzembe, ha a rendeltetésszerű használat, és a karbantartás során nem jelent veszélyt kezelője-, és környezetében lévő személyek testi épségére, egészségére. Ennek igazolása a gyártó által előállított-, vagy importáló által az országba behozott gép, munkavédelmi megfelelőségi tanúsítványával történik.  Ha az adott gép rendelkezik vele: a gyártó a gépet vagy a biztonsági berendezést a „CE” megfelelőségi jelöléssel látja el.

A megfelelőségi nyilatkozat a következő adatokat tartalmazza:

 • gyártó neve, címe,
 • a termék pontos megnevezése, leírása,
 • a figyelembevett irányelvek felsorolása,
 • a figyelembe vett szabványok ill., egyéb olyan előírások, amelyeknek való megfelelőségről meggyőződtek,
 • ha van EK típusvizsgálati jegyzőkönyv annak a száma, valamint a kibocsátó szervezet neve és címe,
 • a gyártó nevében aláíró személy neve és munkaköre.

A megfelelőségi nyilatkozat a következő adatokat tartalmazza:

 • gyártó neve, címe,
 • a termék pontos megnevezése, leírása,
 • a figyelembevett irányelvek felsorolása,
 • a figyelembe vett szabványok ill., egyéb olyan előírások, amelyeknek való megfelelőségről meggyőződtek,
 • ha van EK típusvizsgálati jegyzőkönyv annak a száma, valamint a kibocsátó szervezet neve és címe,
 • a gyártó nevében aláíró személy neve és munkaköre.

A gépi technológiák veszélyforrásai, a veszélyek elhárításának lehetőségei

 

A faipari üzemek gépei jórészt a veszélyes munkaeszközök közé tartoznak. Ennek megfelelően működésük során számtalan veszélyforrás jelentkezhet:

 • helytelen szerszámbefogás esetén a szerszám kirepülhet a gépből
 •  megmunkálás során nagyobb darabok válhatnak le az anyagról, melyet a szerszám nagy sebességgel repíthet a kezelő felé.
 • helytelen munkadarab lefogatás, vagy gépbeállítás esetén a gép a munkadarabot is visszavághatja, elrepíthetiszakszerűtlen működtetés közben a munkavállaló keze a nagy sebességgel a forgó forgácsoló szerszám útjába kerülhet
 • a lista szinte végtelen hosszú lehetne…

A felsorolásból azonban látszik, hogy amennyiben a gép rendelkezik a szükséges „CE” tanúsítvánnyal, és a munkavállaló azt a munkavédelmi szabályok betartása mellett, szakszerűen használja, a balesetek elkerülhetők!

 

A munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálat kiterjed többek között:

 • a tervdokumentációk a munkaeszközök, és a létesítmény együttes vizsgálatára;
 • a tervezői, kivitelezői munkavédelmi nyilatkozatok ellenőrzésére;
 • a különböző biztonságtechnikai szempontból meghatározott szerkezeti anyagok műbizonylatának ellenőrzésére;
 • az üzemeltetéshez szükséges utasítások meglétére, tartalmuk helyességének ellenőrzésére;
 • el kell végezni a különböző biztonságtechnikai szempontból elengedhetetlen méréseket, illetve ellenőrizni kell a mérésekről készült jegyzőkönyveket;
 • biztonságtechnikai szempontból lényeges ellenőrizni a létesítménynél vagy munkaeszköznél például :              
 1. az érintésvédelmi megfelelőségét,
 2. a munkahelyek megvilágítását,
 3. az épületen belül és az épület környezetében a technológiából adódó por és zaj mértékét,
 4. a károsító rezgéseket.
 • ellenőrizni kell a hatósági felügyelet alá tartozó létesítmény, munkahely, munkaeszköz esetében a hatósági engedély meglétét;
 • a veszélyforrások és az ehhez kapcsolódó védelmi megoldások meglétét.

www.ommf.gov.hu

A megfelelőségi jelölés a, CE szimbólumokból (Conformité Européenne = európai megfelelőség), a tanúsítás évszámának két utolsó számjegyéből, valamint a tanúsító szervezet jeléből (H) áll.

A CE jel méretének változtatásakor meg kell tartani az eredeti jel arányait, kikötés azonban, hogy a CE jelölésnek legalább 5 mm magasnak kell lennie,a terméken, jól látható helyen és eltávolíthatatlanul kell elhelyezni.

EK típusvizsgálat: olyan eljárás, amely során a kijelölt tanúsító szervezet megvizsgálja és igazolja, hogy a típusvizsgálatra átadott vagy bemutatott termék megfelel a rá vonatkozó alapvető biztonsági és egészségvédelmi követelményeknek.

A veszélyforrások nagy részét már a gép gyártói kiküszöbölik:

A faipari gépeket ugyanis úgy kell tervezni, és elkészíteni, hogy a gépet, csak az erre a célra szolgáló kezelőelem SZÁNDÉKOS működtetésével lehessen elindítani. A véletlen gépindítás egyik lehetősége, hogy az indítógombot a kezelőfelülettel egy síkban helyezik el, így az egy esetleges nekitámaszkodás esetén sem zárja az áramkört. A kezelőelemeknek mindig jól láthatónak, felismerhetőnek kell lenni, a bekapcsolást zöld-, a kikapcsolást piros gomb végzi.

Néhány rendkívül veszélyes gép (pl. a furnérvágó olló), csak a kezelő személy mindkét kezének egyidejű használatával, két nyomógombbal hozható működésbe.

A gépek ki-, és bekapcsoló gombjainak úgy kell működniük, hogy az áramellátás hiányosságai ne okozhassanak vészhelyzetet. Pl. ha áramszünet esetén a gép leáll, a kezelőnek nem kell kikapcsolnia azt, mert az áramszünet befejeztével a gép nem fog azonnal elindulni, mint mondjuk egy égve hagyott lámpa. Erre a célra mágnes kapcsolókat alkalmaznak, melyek csak elektromos áram jelenlétében képesek zárva tartani az áramkört…

Mindezek mellett minden gépnél biztosítani kell a normál leállítás (ennek gombja a bekapcsoló gomb mellett található), és a vészleállítás lehetőségét is. A vészleállító gomb könnyen felismerhető és hozzáférhető vörös színű, alakja gombára emlékeztető. Kiemelkedik a gép síkjából, a gépet a leállítást követően reteszeli is (a gomb benyomva marad), így az csak a reteszelés megszüntetését követően indítható újra.

Az ilyen gombokat úgy kell elhelyezni, hogy az mind az etető, mind az elszedő oldalról elérhető legyen. Ennek megfelelően egyengető gyalugépnél 1db, míg pl. vastagoló gyalugépnél 2 db vészkikapcsolóra van szükség.

A gép, mozgó részegységeinek érintését, a veszélyes tárgyak (munkadarabok, szerszámok, forgácsok) kirepülését védőburkolattal és különféle biztonsági berendezésekkel akadályozhatjuk meg. Ezek lehetnek nyithatóak, vagy rögzítettek esetleg mozgók. Kialakításukkal szemben általános követelmény, hogy:

 • a veszélyes tértől kellő távolságot biztosítson, de tegye lehetővé a munkavégzéshez szükséges terület hozzáférhetőségét
 • ne korlátozzák a munkafolyamatot
 • a megfelelő védelem elérésének érdekében kellően szilárd legyen,
 • nehezen, vagy egyáltalán ne lehessen hatástalanítani.

A rögzített védőburkolatok az adott helyzetben megakadályozzák a veszélyes hely megközelítését. Csak valamilyen szerszám használatával távolíthatók el.

A nyitható védőburkolatokat akkor hoznak létre, ha a szerszámcsere, vagy a gép beállítása következtében viszonylag sokszor van szükség a burkolat eltávolítására.

Ezeket úgy kell kialakítani, hogy nyitásuk esetén reteszeljék a gépet, ami csak a védőburkolat visszaszerelését követően lehessen indítható.

A hozzáférést korlátozó, állítható védőburkolat a munkavégzés alatt – a beállítás után – az adott helyzetben marad a munkafolyamat befejezéséig. Az elvégzendő munka jellegétől függően kézzel vagy automatikusan állítható.

Hozzáférést korlátozó, mozgó védőburkolat a munkavégzés során teljesen automatikusan takarja el a veszélyes területet, mindig csak akkora területet hagyva szabadon, amekkora szükséges. Az ilyen burkolatot sárga-fekete csíkozással kell ellátni.

kapcsológombok kialakítása

vészleállító gomba kialakítása

A gépműhely biztonságtechnikai előírásai

A kézi műhely biztonságtechnikai előírásai

A kézi műhely biztonságtechnikai előírásai

Információtartalom vázlata:

 • A kézi műhely kialakításának feltételei
 • A kézi technológiák eszközei, szerszámai
 • A faipari tevékenység veszélyforrásai
 • A veszélyek elhárításának lehetőségei a kézi technológiáknál

A kézi műhely kialakításának feltételeit a faipari üzemek létesítésénél már tárgyaltuk, így a teljesség igénye nélkül most csak néhány gondolatban szeretném felidézni, esetleg kiegészíteni az ott leírtakat:

 • A kézi műhelynek helyt adó épület feleljen meg a vele szemben támasztott szilárdsági követelményeknek. A falak jó hang-, és hőszigetelő képességű anyagból készüljenek.
 • A falak felülete legyen világos, és sima. Az aljzat könnyen tisztítható legyen, álljon ellen a munkavégzés jellegéből adódó mechanikai igénybevételeknek, legyen egyenes, sima, és csúszásmentes.
 • A közlekedési utak szélességük feleljen meg az előírásoknak, folytonos, fehér, vagy sárga vonallal legyenek kijelölve. Segédeszköz nélküli kézi anyagmozgatáskor, minimális szélességi mérete egyirányú forgalom esetén 1 méter, kétirányú forgalom esetén 1,5 méter. Ez az útvonal még ideiglenesen sem használható anyagtárolásra! Amennyiben a helységben gyalogos- és járműforgalom is van, külön ajtót kell biztosítani a gyalogosforgalom, és a gépjárműforgalom számára.
 • Elegendő mennyiségű nyílászáró kerüljön beépítésre, a természetes fény biztosításához. Elhelyezésük úgy történjen, hogy nyitott állapotban se legyenek útban, ne veszélyeztethessék a munkavállaló testi épségét. Ennek érdekében legyenek biztonságosan nyithatók, zárhatók, illetve nyitott állapotban is rögzíthetők.. A mesterséges megvilágítás feleljen meg a munkavégzés jellegének és a világításra vonatkozó követelményeknek.
 • Gondoskodni kell a biztonságos munkavégzéshez szükséges mozgástérről. Az egyes munkaterületek között a munka jellegének megfelelő távolságokat kell kihagyni.
 • Gondoskodni kell a keletkező hulladékok megfelelő tárolásáról, és elszállításáról
 • A kulturált munkakörülmények biztosításához nemenként az üzemi létszámnak megfelelő méretű öltözőt, illemhelyet és zuhanyzót, kell kialakítani. A dohányzók számára legyen kijelölt dohányzóhelység.
 • Az épület feleljen meg a hatályos munkavédelmi-, és tűzrendészeti előírásoknak
 • A kézi műhely a felesleges zajhatások elkerülésére zárható ajtóval legyen elválasztva a gépműhelytől. Ezt az ajtót nyitva hagyni csak anyagmozgatás esetén szabad.

 

A kézi technológiák eszközei, szerszámai

Bár a faipari gyártási folyamatokban ma már leginkább a gépi munka dominál, a munkavégzés gyakran teszi szükségessé a kézi szerszámok használatát. Gondoljunk csak a bútorok összeszerelésére, a hibajavításra, vagy a helyszíni szerelésre.

A kézi szerszámok használata azonban jóval kevesebb veszélyforrást hordoz magában, mint a gépi technológiák. Alapvetően elmondhatjuk, hogy a biztonságos munkavégzés szabályainak betartása mellett a balesetek könnyedén elkerülhetők.

Ennek érdekében ügyelnünk kell arra, hogy:

 • mindig kifogástalan állapotú szerszámmal dolgozzunk!
 • A kiválasztott szerszám állapotát a használat előtt vizsgáljuk meg!
 • Több féle szerszám közül egy adott munkafolyamathoz mindig azt válasszuk, mellyel a kívánt művelet biztonságosan elvégezhető!
 • A szerszámokat mindig azok rendeltetésének megfelelően használjuk!

A munkavégzéshez kiválasztott és ellenőrzött szerszámokat úgy helyezzük el, hogy azok könnyen elérhetőek legyenek, és ne zavarják a munkavégzést. A használaton kívüli szerszámokat pedig mindig a helyéra rakjuk vissza. Ezzel kiküszöbölhetjük a munkafolyamatok során fellépő bosszantó keresgélési mechanizmust.

A szerszámokat tárolhatjuk  polcon, szekrényben, fiókban, ládában, szerszámtartó falon… A lényeg, hogy a tárolás során a szerszámok ne ömlesztve legyenek, a tároló felületek úgy legyenek kialakítva, hogy ne okozzon kényelmetlen mozdulatot a szerszám visszahelyezése, ne legyenek útba más szerszámok, mikor ki szeretnénk venni, vagy vissza szeretnénk rakni valamelyiket a helyére.

Ezzel biztosíthatjuk, hogy a munkahelyi rend megtartása ne nyűg legyen, hanem praktikus, önmagunknak is hasznos folyamat.

A faipari tevékenység veszélyforrásai, a veszély elhárítása

Keretes fűrész használatakor ellenőrizzük le, hogy a fűrészkarok, a heveder nincsenek e megrepedve, a feszítőzsinór megfelelő épségű e. Az ne legyen se túl laza, se túl feszes.

A munkadarabot stabilan fogjuk be és ügyeljünk a leeső darabra. Használaton kívül a fűrészlapot tehermentesítsük, lazítsuk meg a feszítőzsinórt.

Keret nélküli fűrészeknél ügyeljünk arra, hogy azok megfelelő szilárdsággal illeszkedjenek a nyélbe.

Fűrészek használatánál a balesetek leggyakoribb forrása a vágásrésből kiugró fűrészlap. A fűrészelést mindig, hüvelykujjunkat a fűrészlaphoz és a vágandó jelhez támasztva, lassú húzó mozdulatokkal kezdjük el, míg megfelelően mély, a fűrészlap megvezetéséhez alkalmas fűrésznyomot nem alakítunk ki. ( Japán húzófűrésznél a vágást toló mozdulatokkal kezdjük.) Minden vágáshoz éles fűrészt használjunk! A fűrészfog megválasztása mindig passzoljon a vágandó anyaghoz, és az anatómiai irányhoz. Az éles szerszám kevésbé balesetveszélyes, hiszen kisebb eséllyel akad meg, és ugrik ki az anyagból.

Reszelők és ráspolyok használatánál is ügyeljünk a nyél szilárd tokozására. Ilyen szerszámokat soha ne használjunk nyél nélkül.

Gyaluk használata során a gyalulandó anyagot mindig fogjuk gyalupadba, ne próbáljuk kézzel megtartani, különösképpen, ha vékony rövid anyagról van szó. A fogásmélységet mindig az adott munkafolyamatnak megfelelően állítsuk be.

A fogók nyelét a nagyobb erőkifejtés érdekében ne hosszabbítsuk meg, mert azok eltörhetnek. A forgástengelynek (csukló) épnek, korróziómentesnek, jól illeszkedőnek és könnyen elforgónak kell lennie. Minden fogót a rendeltetésének megfelelően használjunk.

Csavarhúzóknál ügyeljünk a nyél épségére, nyelét ne üssük kalapáccsal! Mindig a csavarfej hornyához illeszkedő csavarhúzót alkalmazzuk, szélessége a csavarfej szélességével legyen megegyező. Elektromos szerelésnél használjunk szigetelt nyelű csavarhúzót. Csak ép, sértetlen nyelű szerszám használható. A csavarhúzót soha ne hordjuk zsebben, övben, mert rendkívül balesetveszélyes.

Villáskulcsoknál mindig a csavarméretnek megfelelő szerszámot használjuk! Tilos azok szárát meghosszabbítani, a kulcsnyílást reszelővel bővíteni, vagy kalapáccsal leszűkíteni.

Vésők-, kések használatánál ugyancsak a tokozás megfelelő szilárdságára kell ügyelni, és arra, hogy azok megfelelően élesek legyenek. Az éles szerszám kevésbé balesetveszélyes, hiszen kisebb eséllyel akad meg, és ugrik ki az anyagból. A velük végzett munka során mindig ügyeljünk arra, hogy önmagunktól távolodó mozdulatokkal végezzük a forgácsolást, és kezünk, lábunk… soha ne legyen az anyagból esetlegesen kiugró penge útjában.

A kalapácsok nyele legyen arányos a szárukkal. A kifejthető erőt a kalapács tömege és a nyél hossza határozza meg. Mindig a műveletnek megfelelő méretű és alakú kalapácsot használjuk. Győződjünk meg róla, hogy a fej szilárdan van ékelve a nyélbe, a baleseteket gyakran ugyanis a nyeléről lerepülő kalapácsfej okozza. Munkavégzés közben senki se álljon a kalapácsütéssel szemben, a segítő vagy a munkatárs mindig oldalt helyezkedjen el. Kalapács fejét soha ne üssük másik kalapáccsal, ugyanis, ha a kalapácsot túl keményre edzették, a fejről szilánkok válhatnak le. A fejet nagy sebességgel elhagyó szilánkok könnyen balesetet okozhatnak.

Minden szerszám nyelét vizsgáljuk meg, az ne legyen repedezett, vagy szálkás, mert felsértheti a tenyerünket, és ne legyen olajos se, mert kicsúszhat a kezünkből.

Kézi kisgépek használata előtt, mindig győződjünk meg a burkolat, és az elektromos kábel épségéről. Villamossági szempontból hiányos kéziszerszámot üzemeltetni nem szabad!

Fúrógépeknél mindig ügyeljünk a szerszámok központos befogására! Az excentrikusan befogott szerszám üt, a névlegesnél nagyobb lyukat csinál, és az üzemeltetés során könnyen kirepülhet a tokmányból. A fúró beszorulása, törése könnyen balesetet okozhat. A munkadarab legyen szilárdan rögzített, kisebb darabokat az elforgás megelőzésére padba kell fogni, vagy le kell szorítani.

Kézi anyagmozgatás:

Ma már számtalan helyzetben megkímélnek minket gépeink a nagy terhek mozgatásától, azonban mindig vannak olyan tevékenységek, melyek nem nélkülözhetik a kézi anyagmozgatást. Ez a legősibb, és egyben legegyszerűbb anyagmozgatási mód, még mindig elengedhetetlen eszköze a faipari gyártási folyamatoknak.

Jelentősen igénybe veszi a szervezetünket, és az időszakos vagy tartós túlterhelés, valamint a szakszerűtlen munkavégzés könnyen maradandó egészségkárosodást okozhat (pl.: sérv, ínszalagszakadás, idegbecsípődés…), nem beszélve arról, hogy a kézi anyagmozgatás során a balesetek is igen gyakoriak. A mozgatott terhek leesnek, felbillennek, kicsúsznak kezünkből, felsértik bőrünket…

A kézi anyagmozgatást 4 szakaszra bonthatjuk:

 1. a teher megfogása,
 2. a teher felemelése,
 3. mozgatása
 4. és letétele.

A balesetek oka mozgatáskor a tehernormák be nem tartása, emeléskor és letételkor a helytelen testtartás.

A hordozott teher súlyának növelésével a baleset bekövetkezésének esélye is nő.

Ezért minden esetben tartsuk be az ide vonatkozó munkavédelmi előírásokat:

 • Az anyagmozgatáshoz mindig használjunk az anyag tulajdonságaihoz megfelelő védőkesztyűt!
 • A szállítandó teher helyét már jó előre készítsük elő, esetleg ellenőrizzük le, hogy a teher, várakozás nélkül lerakható legyen.
 • A szállítás útvonalának szélessége illeszkedjen a szállítandó anyag méreteihez, az sima, akadálymentes, és csúszásmentes legyen.
 • Nagy tömegű terhek emelésénél ügyeljünk rá, hogy hátunk ne legyen görbe. A terhet ne hajolva emeljük fel, hiszen annak súlya ebben az esetben akár tízszeresen is terhelheti gerincoszlopunkat ( 25kg emelése 250kg a gerincen).A terhet egyenes gerinccel, guggolva behajlított térddel, lassan, egyenletesen kell felemelni. Lassan!
 • A terhet biztos kézzel szorítva, lehetőleg egész tenyérrel, összeszorított újjakkal fogjuk, hogy az ne csúszhasson ki kezünkből.
 • Tudnunk kell, hogy minél közelebb van a teher tömegközéppontja a gerincoszlopunkhoz, az annál kisebb terhelést jelent számunkra. (érdemes kipróbálni). Ezért a teher mozgatásánál ügyeljünk arra, hogy az a lehető legközelebb legyen testünkhöz. Ha annak kialakítása lehetővé teszi, szorítsuk a mellkasunkhoz.
 • A nehezebb tárgyakat, amennyiben lehetséges ne kézben fogva, hanem inkább vállon szállítsuk, felegyenesedett testhelyzetben.
 • Hosszú tárgyak szállításánál ügyeljünk arra, hogy az se elölről, se hátulról ne akadhasson bele semmibe, ne sebesíthesse meg munkatársainkat. Ha a teher nehezebb praktikusabb, ha két ember szállítja. Ilyenkor a szállítók egyazon oldalon helyezkedjenek el! Több személy esetén ki kell jelölni egy harmadik, a szállítást irányító személyt.
 • A lerakott terhet biztosítsuk elborulás-, eldőlés-… ellen!
 • Mindig mérlegeljük a test súlyát. Ennek megfelelően, ha valami el akar dőlni, nehezebb tárgy esetén ne próbáljuk elkapni, inkább ugorjunk el előle! Egy mozgásban lévő tárgyat lényegesen nehezebb megállítani, mint pl. nyugvó helyzetből felemelni.
 • Senki ne feledje! A munkahelyi tulajdon ilyen esetekben történő megóvásáért nem jár kitüntetés, viszont egy életre megnyomorodhat az ember!
 • Ne akarjunk vagánykodni nagy terhek emelésével, mert az elismerésen túl egy életre szóló hátfájás lehet a jutalmunk, vagy egy súlyosabb gerincsérv esetén munkaképességünk lecsökkenése.
 • Az egészségkárosodás nélkül felemelhető terhek nagyságát, és azok szállítási távolságát a kézi anyagmozgatás érvényben lévő előírásai határozzák meg:
 • – 14-16 éves fiúk és 16-18 éves lányok 15 kg-ot vihetnek sík talajon, ketten 30 kg-ot emelhetnek és vihetnek.
 • – A 16-18 éves fiúk és 18 évesnél idősebb nők, kézben 20 kg-ot, ketten 40 kg-ot emelhetnek és vihetnek, legfeljebb 60 m távolságra, sík talajon. Ennél kisebb terhek arányosan hosszabb távolságra is szállíthatók.
 • – 18éven felüli férfi legfeljebb 50 kg-ot emelhet és vihet.

A szállítási távolság sík terepen 90 m,

10%-os emelkedés mellett 30 m,

lépcsőn legfeljebb 3 m magasságig.

50 kg-nál kisebb terhek arányosan nagyobb távolságra is szállíthatók, de lépcsőn 3m-nél magasabbra 18éven felüli férfi sem vihet saját kéziszerszámán kívül más terhet.

A gépi anyagmozgatás szabályai

A gépi anyagmozgatás szabályai

A gépi anyagmozgatás szabályai

Információtartalom vázlata:

 • Munkavédelmi oktatás szükségessége
 • Üzemen belüli közlekedés szabályai
 • Közlekedési utak jelölése és méretei
 • Forgalomszervezés
 • Közlekedési utak szabadon hagyása

A munkáltatónak a biztonságos munkavégzés tárgyi feltételein túl, annak személyi feltételeit is meg kell teremtenie. Ennek érdekében a munkáltató, szervezett munkavédelmi oktatással biztosítja, hogy dolgozói elsajátítsák a szakmájukhoz-, munkakörükhöz tartozó munkavédelmi szabályokat és biztonságtechnikai előírásokat.

Amennyiben az üzemben munkahelyi balesetet, vagy foglalkozási megbetegedés történt rendkívüli munkavédelmi oktatást kell tartani, annak érdekében, hogy a baleset, vagy megbetegedés újra ne következhessen be. Mindenkivel ismertetni kell a bekövetkezett esetet, annak körülményeit, okait, elkerülésének módját, hogy a dolgozók levonhassák a tanulságot. Újra ismertetni kell a munkavállalókkal, a balesttel kapcsolatos munkavédelmi szabályokat, és tájékoztatni kell őket: a munkáltató milyen intézkedéseket tett, illetve milyen előírásokat hozott a további balesetek megelőzése érdekében. Amennyiben a körülmények indokolják, ki kell térni a balesetek esetén tanúsítandó magatartásra, és az elsősegély nyújtási ismeretekre is. A munkabaleset kivizsgálása során helyszíni szemlét kell tartani, és eredményét a szükséges mértékben rögzíteni kell. A munkabaleset vizsgálatakor az esemény területén és idejében fel kell tárni a veszélyes körülményeket és veszélyes cselekedeteket, amelyeknek hatásuk lehetett a sérülést kiváltó folyamat beindulásában.

A munkabalesetről információval rendelkező személyeket meg kell hallgatni. Ezek lehetnek: a sérült, a balesetet okozó személy, szemtanúk stb.

Az üzemen belüli gépi anyagmozgatás legelterjedtebb eszközei a targoncák.

A gépi hajtású targoncák lehetnek:

 • gyalogkíséretű-,
 • vezetőüléses-,
 • vezetőállásos-,

és vezető nélküli targoncák.

A gyalogkíséretű targonca vezetője a targonca mellett vagy mögött gyalogosan haladva irányítja a targoncát, a kezében tartott kormányrúddal.

A vezetőüléses targonca vezetője a targonca üléséről irányítja a targoncát.

A vezetőállásos targoncákat állva, az erre a célra kiképezett vezetőállásról  vezérlik.

Vezető nélküli targoncák is léteznek, ezek előre programozott módon, vagy távvezérelva végzik a munkát.

Hajtási módjuk szerint lehetnek villamos motorral és belsőégésű motorral hajtott targoncák.

A belső égésű motorral hajtott targoncák leginkább szabadtéren, vagy jól szellőző csarnokokban használhatók, az általuk kibocsájtott füstgáz miatt. A villamos hajtású targoncák nem bocsátanak ki kipufogógázt, ezért zárt munkahelyeken elterjedtek. Ezeknél azonban az akkumulátorok töltéséhez jól szellőztethető töltőhelyiséget kell kialakítani, mely nem lehet a munkahellyel közös légtérben. ( Ebben a helységben nyílt láng használata tilos, ugyanis a töltés során Hidrogén gáz szabadul fel, mely az Oxigénnel durranógázt, egy igen robbanásveszélyes gázt alkot.)

A targoncák vezetéséhez a kezelőnek az adott típushoz megfelelő jogosítvánnyal kell rendelkeznie, de az üzemi gyakorlatban a jogosítvány megléte nem elégséges a targonca vezetéséhez. Az üzemben található targonca vezetésére ugyanis csak az jogosult, aki erre a vezetőségtől írásos felhatalmazást kapott. Aki ezt figyelmen kívül hagyja, munkahelyi vétséget követ el.

A targoncák biztonságtechnikája, az üzemen belüli közlekedés szabályai:

A munka megkezdése előtt minden nap győződjünk meg a targonca megfelelő működéséről. Különös tekintettel a fékre, a kormány holtjátékára, és a világításra.

A munkavégzés megkezdése előtt a targonca műszaki állapotának ellenőrzése kötelező, amely a következő lépésekből áll:

 • keréknyomás- és a kerék épségének ellenőrzése
 • villamos és hidraulikus vezetékek ellenőrzése
 • olajszint ellenőrzés
 • teheremelő szerkezet ellenőrzése

Indulás előtt a targoncavezetőnek mindig meg kell győződnie arról, hogy senki nem tartózkodik a közvetlen közelben, és hangjelzéssel kell jeleznie társainak indulási szándékát.

A targoncavezetőnek mindig a haladási irányba kell néznie, amennyiben a szállítandó áru eltakarja a kilátást, az árunak a haladási irányhoz viszonyítva hátul kell elhelyezni. Ha pedig ez nem volna  lehetséges, egy irányító személy segítségét kell igénybe venni, aki lassan, lépésben halad a gép mellett. 

A targoncavezetőnek be kell tartania a KRESZ és az üzemen belüli közlekedés szabályait, illetve az előírt sebességhatárokat. A gyorshajtás ugyanis ütközéshez, gázoláshoz, vagy a rakomány felborulásához vezethet, súlyos baleset okozója lehet. A sebességhatár a legtöbb esetben maximum 10km/óra, de a megfelelő sebesség megválasztása mindig függ a körülményektől is (szállított súly, manőver, útviszonyok…). Általános érvényű szabályként elmondható, hogy ha valamiről az üzem belső szabályzata nem rendelkezik, abban az esetben a KRESZ előírásai az irányadóak.

Targoncával mindig csak a műszaki paramétereinek megfelelő súlyok szállíthatók. Nagyobb súlyok esetén a targonca ingataggá válik, és felborulhat. És mindig ügyeljünk a szállított teher megfelelő elhelyezésére! Gondoskodjunk róla, hogy az ne eshessen le, vagy billenhessen fel. Mindezeknek megfelelően a targoncával közlekedni csak döntött villával szabad (úgy, hogy az emelőoszlop hátradöntött helyzetben van). A szállítás során a terhet a lehető legalacsonyabbra kell süllyeszteni, a villa a talajtól maximum 30cm magasságban legyen pozicionálva. A magasra emelt teher borulékonnyá teszi a targoncát.

Személyt szállítani csak olyan targoncával lehet, melyen gyárilag elhelyezett pótülés található.

Az üzemen belüli közlekedési utak szélességének meg kell felelnie az előírásoknak. Segédeszköz nélküli kézi anyagmozgatáskor, minimális szélességi mérete egyirányú forgalom esetén 1 méter, kétirányú forgalom esetén 1,5 méter. Ez az útvonal még ideiglenesen sem használható anyagtárolásra! Az olyan munka- és tároló helyiségekben, ahol gyalogos- és járműforgalom van, az elsődlegesen gépjárműforgalom számára szolgáló kapu közvetlen közelében a gyalogosok számára külön ajtót kell biztosítani. Tilos a targoncával megállni illetve bármilyen anyagot tárolni közlekedési utakon, menekülő folyosókon, tűzoltó, mentő készülékek közelében és minden olyan helyen ahol baleseti veszélyt jelent, vagy akadályozza az esetleges mentési munkálatokat

Egy 10 perces oktatóvideó Klausról, és az ő első napjáról targoncavezetőként. A 10 perc során az elkövethető hibák nagy részét elköveti. Jó pár ember meghal, vagy megnyomorodik a videóban, helyenként elég véres… Német nyelvű, de a cselekmény eléggé önmagáért beszél.

Az üzemi gyakorlatban leggyakrabban a kézi mozgatású hidraulikus raklapemelővel tlálkozhatunk, közismertebb nevén: béka Ezen a típuson mérleg is található. Az eszközt a leggyakrabban húzva használjuk. Az irányító kar le-fel mozgatásával pumpáljuk  hidraulikus munkahengert, mely emeli a raklapemelő villáját és aterhet. Itt az irányítókaron található egy kisebb kar, mellyel kiengedhetjük az olajat a munkahengerből, így süllyeszthetjük vele a terhet. Óvatosan nyomjuk meg, így szabályozhatjuk a teher leengedésének sebességét. Ne használjuk rollerként! Veszélyes!

A munkáltató és a munkavállaló

A munkáltató és a munkavállaló

A munkáltató és a munkavállaló

Információtartalom vázlata:

 • Munkáltató feladatai:
  • létesítésnél
  • üzemeltetésnél
  • egyéni védőeszközöknél
  • munkavédelmi oktatásnál
  • ellenőrzésnél
  • Munkavállalók feladatai:
   • munkába állásnál
   • védőberendezések esetén
   • egyéni védőfelszerelések esetén
   • munkavédelmi oktatás esetén
   • orvosi vizsgálat esetén
   • munkavégzésnél
   • Munkavállalók jogai

   A faipari üzemekben alkalmazott technológiák, a nagy forgácsolási sebességek következtében, az asztalosipar még mindig listavezető a bekövetkezett munkabalesetek számában. Ezek a balesetek legtöbbször a súlyos munkabalesetek csoportjába tartoznak, és tudnunk kell, hogy egy-egy ilyen baleset, akár a munkaképesség elvesztéséhez, vagy még rosszabb: halálesethez is vezethet! A helyzet komolyságára hívja fel a figyelmet az a hatályos jogszabály, miszerint a faipari üzemekben mindig legalább két embernek kell dolgoznia. Ha ezúttal eltekintünk az egyéni vállalkozóktól könnyen megmagyarázható ez a rendelkezés: egy esetlegesen bekövetkező tragédia esetén mindig kell lennie valakinek a dolgozó környezetében, aki elsősegélyben részesítheti, vagy kihívhatja a mentőket.

   A szakmai ismeretek helyén való alkalmazása, a balesetvédelmi előírások betartása egyaránt célja kell, hogy legyen mind a munkáltatónak, mind a munkavállalónak, hiszen a munkahelyi balesetek, illetve egészségkárosodások csak közös erővel kerülhetők el! A következőkben nézzük meg, hogy a közös cél elérése érdekében milyen feladatokat kell teljesítenie a munkáltatónak, és milyen kötelezettségei vannak a munkavállalóknak

   A munkáltató feladatai, jogköre, és kötelezettségei:

   Létesítésnél:

   A létesítés az a folyamat, melynek eredményeként egy új üzem, munkahely jön létre. De ez lehet egy, már meglévő üzem felújítása, bővítése, átalakítása is, melybe beletartozik az is, ha az üzembe új gép kerül elhelyezésre

   Az egészséget nem veszélyeztető, biztonságos munkavégzés feltételeinek megteremtését már a munkahely létesítésénél is figyelembe kell venni. A megfelelő, és biztonságos munkakörülmények megteremtése nem csak kötelezettsége, de érdeke is a munkáltatónak. A munkahely kialakítása, kulturáltsága, rendezettsége, a tisztaság, a szociális ellátás magasabb színvonala, az emberi test méreteinek megfelelő kezelőhelyek kialakítása, a nehéz fizikai munka elkerülése, megkönnyítése… mind-mind növelik a dolgozó elégedettségét, a munkakedvet és pozitív hatást gyakorolnak a munkabiztonságra. A munkavégzés során, a zavaró környezet viszont csökkenti a munkabiztonságot. Az ember egyszerre csak néhány dologra tud figyelni. Az idő múlásával csökken a figyelem, és a koncentrációs képesség, mely miatt megnő a balesetek bekövetkezésének veszélye is. Ezért is kell törekedni az indokolatlanul nagy zajterhelés elkerülésére (a kézi műhelyt ajtóval kell elválasztani a gépműhelytől), vagy a megfelelő világításra. A nagy zaj ugyanis az ember gyorsabb kifáradásához vezet, a rossz világítás pedig rontja a térérzékelést…

   A magyar állam a fentieken túlmenően rendeletekben kötelezi a munkáltatót, hogy a Munkavédelmi, üzembe helyezési eljárás keretein belül kivizsgálja:

   A létesítmény, a munkahely, a munkaeszközök, az alkalmazott technológia mind megfelelnek az egészséget nem veszélyeztető, biztonságos munkavégzés feltételeinek.

   A munkavédelmi üzembe helyezés feltétele a munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálat, mely munkavédelmi szaktevékenységnek minősül. Ennek megfelelően azt csak államilag elfogadott, akkreditált szakember végezheti!

   Az eljárás keretein belül meg kell vizsgálni, hogy rendelkezésre állnak-e a létesítést végzők (tervező, kivitelező) nyilatkozatai, a munkavédelmi követelmények kielégítését bizonyító mérési eredmények, okiratok, a munkaeszközre vonatkozó megfelelőségi nyilatkozatok, EK megfelelőségi tanúsítványok, a szükséges hatósági engedélyek, és az üzemeltetéshez szükséges utasítások.

    

   Fontos tudni, hogy, faipari üzemekben munkaeszközt csak abban az esetben szabad üzembe helyezni, ha a gyártó által előállított-, vagy importáló által az országba behozott gép, rendelkezik munkavédelmi megfelelőségi tanúsítvánnyal. Ha az adott gép rendelkezik vele: a gyártó a megfelelőségi nyilatkozat vagy a megfelelőségi (EK-) tanúsítvány alapján a forgalomba hozatal előtt a gépet vagy a biztonsági berendezést megfelelőségi jelöléssel látja el, mely a „CE” szimbólumból áll. A CE jelölés a biztonsággal kapcsolatos  uniós irányelvnek való megfelelőséget jelzi.

   EK megfelelőségi tanúsítvány: a tanúsító szervezet által kiadott dokumentum annak igazolására, hogy a gép vagy biztonsági berendezés a típusvizsgálati tanúsítvány szerinti típusnak megfelel.

   Az üzembe helyezési vizsgálatok során a létesítményt, a munkahelyet és a technológiát munkabiztonsági és munkaegészségügyi szempontból is vizsgálják.

   Az üzembentartónak azonosítania kell a várható veszélyeket (veszélyforrásokat, veszélyhelyzeteket). Fel kell becsülnie a veszélyek jellegét (baleset, egészségkárosodás), a veszélyeztetettség mértékét. És meg kell határoznia a védekezés leghatékonyabb módját, a műszaki és egyéni védelem módozatait, illetve az alkalmazandó szervezési és egészségügyi megelőzési intézkedéseket.

   Az állam hatósági tevékenység keretein belül nem csak ellenőrzi, de elő is segíti a munkavédelemre vonatkozó szabályok végrehajtását. Tájékoztatással és tanácsadással segíti mind, a munkáltatókat mind, a munkavállalókat. A szabályok betartását OMMF, és az ÁNTSZ területi szervei ellenőrzik. Amennyiben a munkáltatók elmulasztják a biztonságos munkavégzésre vonatkozó és az egészséget nem veszélyeztető követelmények teljesítését, a fenti szervek munkavédelmi bírságokat szabnak ki. A munkáltató kötelezettségei nem szűnnek meg a létesítést követően, az egészséget nem veszélyeztető, biztonságos munkavégzés feltételeit az üzemeltetés során a mindennapokban is fent kell tartania!

   Ennek megfelelően a munkáltató:

   • Köteles a munkát a munkavédelmi követelményeknek megfelelően szervezni és irányítani, és köteles a munkavállalóknak minden, a biztonságos munkavégzéshez szükséges információt megadni.
   • Köteles a munkavállalót, munkavédelmi oktatásban részesíteni.
   • Köteles biztosítani, hogy az üzemben lévő munkaeszközök folyamatosan megfeleljenek a munkavédelmi előírásoknak.
   • A különböző munkakörökben tevékenykedő munkavállalók számára köteles a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő módon egyéni védőeszközöket biztosítani.
   • Köteles folyamatosan ellenőrizni a munkavédelmi szabályok betartását, az egyéni védőeszközök használatát.
   • Eleget kell tennie munkavédelemmel kapcsolatos jelentési kötelezettségeinek. Köteles a munkabaleseteket, és a beleset veszélyes helyzeteket kivizsgálni, azok újbóli bekövetkezését minden rendelkezésére álló eszközzel megakadályozni.
   • Közvetlen veszélyhelyzet esetén a munkát azonnal le kell állítania.
   • Köteles a munkavédelmi feladatok ellátására munkavédelmi szakembert alkalmazni (az ide vonatkozó jogszabályokban meghatározott módon, és feltételekkel), köteles vele (a munkavédelmi képviselővel) együttműködni. És minden munkavédelmi szaktevékenységnek minősülő feladatot, munkavédelmi szakképesítéssel rendelkező személlyel kell elvégeztetnie.

   Ami a munkáltató jogait illeti általánosságban elmondható, hogy: a munkáltatónak joga van megkövetelnie, hogy a munkavállalók eleget tegyenek kötelezettségeiknek.

   A munkavállaló feladatai, jogai, és kötelezettségei:

   • A munkavállalónak kötelessége a munkáltató általa előírt helyen és időben, a biztonságos munkavégzésre alkalmas állapotban, munkavégzésre alkalmas ruházatban megjelennie.

   A biztonságos munkavégzésre alkalmas állapoton azt értjük, hogy a munkavállaló rendelkezzen a tőle elvárható helyzet felismerési képességgel, reflexekkel, szakmai-, és munkabiztonsági ismeretekkel, és azokat alkalmazni is tudja a gyakorlatban. Vagyis a munkavállaló, mindenféle tudatbefolyásoló szertől (gyógyszer, alkohol, drogok) mentesen, kipihenten érkezzen a munkahelyére.

   A munkavégzésre alkalmas az a ruházat, mely nem veszélyezteti a munkavállaló egészségét, testi épségét. (Általánosságban elmondható, hogy a munkavállaló viseljen zárt cipőt, vagy legalább munkavédelmi szandált. Ruházata ne legyen túl bő, az ne tartalmazzon lógó részeket, ne viseljen nyakláncot, karkötőt, vagy gyűrűt.)

   • A (munkáltató által előírt) munkavédelmi oktatáson közölt ismeretanyagot kötelessége elsajátítani, és azt a gyakorlatban is alkalmazni.
   • Kötelessége munkáját, a munkavédelmi szabályok betartása mellett, a tőle elvárható szakértelemmel, és gondossággal végeznie (úgy, hogy azzal ne veszélyeztesse önnön-, vagy társai testi épségét.)
   • Kötelessége az általa használt munkaeszközök biztonságosságáról, a tőle elvárható szakértelemmel meggyőződni, azokat mindig a munkáltató által előírt módon, rendeltetésszerűen használni.
   • Minden esetben köteles (rendeltetésszerűen) használni, és tisztántartani a rendelkezésére bocsátott egyéni védőeszközöket.
   • Köteles munkáját fegyelmezetten végezni, és megtartani a munkahelyi rendet és tisztaságot.
   • Köteles a veszélyforrást jelentő rendellenességeket a tőle elvárható módon megszüntetni, vagy jelenteni közvetlen felettesének, attól intézkedést kérni a hiba elhárítására.
   • Köteles az általa észlelt rosszullétet, sérülést, vagy balesetet, annak kimenetelétől, és súlyosságától függetlenül jelenteni a felellős vezetőnek.
   • Kötelessége megtagadnia a munkát, amennyiben az, balesetvédelmi szabályokba ütközik (pl. nincs meg a szükséges védőfelszerelés), vagy ha úgy ítéli meg, hogy annak elvégzése veszélyt jelenthet önnön-, vagy társai testi épségére. (Aki ezt nem teszi meg, bűncselekményt követ el, mely kimeríti a Büntető Törvénykönyvből ismert gondatlan veszélyeztetés fogalmát!) A munka megtagadása azonban nem mentesíti a munkavállalót az általános munkavégzési kötelezettség alól, a munkáltató jogszerű utasításainak továbbra is eleget kell tennie.
   • Köteles a megfelelő időben, helyen, a társadalmi normáknak megfelelő módon megjelennie a munkáltató által előírt orvosi alkalmassági vizsgálatokon.

   Az előzőekhez hasonlóan itt is elmondhatjuk: a munkavállalóknak joga van megkövetelni, hogy a munkáltató minden kötelezettségének eleget tegyen!

   • Teremtse meg az egészséget nem veszélyeztető, biztonságos munkavégzés feltételeit.
   • Tartsa be az OMMF, és az ÁNTSZ előírásait.
   • A munkavállalóknak munkavédelmi oktatás keretein belül adja át a biztonságos munkavégzéshez szükséges ismereteket, biztosítsa a betanuláshoz szükséges időt, és feltételeket.
   • Gondoskodjon róla, hogy a munkavállalók által használt felszerelések, munkaeszközök folyamatosan megfeleljenek a munkabiztonsági előírásoknak.
   • A munkavállalóknak biztosítsa a jogszabályban előírt ágazatnak megfelelő egyéni védőeszközöket…
   A munkavédelmi oktatás

   A munkavédelmi oktatás

   A munkavédelmi oktatás

   Információtartalom vázlata:

   • A munkavédelmi oktatás célja
   • A munkavédelmi oktatás fajtái és tartalmuk:
   • munkába álláskor
   • új munkakör esetén
   • új technológia esetén
   • műszaki átalakításkor
   • baleset esetén
   • Oktatási napló

   A munkáltatónak a biztonságos munkavégzés tárgyi feltételein túl, annak személyi feltételeit is meg kell teremtenie. Ennek érdekében a munkáltató, szervezett munkavédelmi oktatással biztosítja, hogy dolgozói elsajátítsák a szakmájukhoz-, munkakörükhöz tartozó munkavédelmi szabályokat és biztonságtechnikai előírásokat.

   A munkavédelmi oktatásnak az alábbi főbb témákra kell kitérnie:

   • A biztonságos munkavégzéshez szükséges utasítások ismertetése.
   • A munkavégzés körülményeiből adódó veszélyforrások, és ártalmak ismertetése, azok elhárításának lehetőségei. Ehhez kapcsolódóan egy esetleges krízishelyzet kialakulásakor elvégzendő teendők.
   • Az alkalmazott munkaeszközök-, védőberendezések- és az egyéni védőeszközök szakszerű használata.
   • Tűzvédelmi, és közlekedésbiztonsági előírások. Tűz esetén az épület kiürítésének módja, és az ez esetben elvégzendő feladatok felelősei.
   • Balesetek esetén tanúsítandó magatartás, elsősegély nyújtási ismeretek.
   • A munkavállalók jogszabályok által biztosított jogai és kötelezettségei.
   • A munkahelyi rend belő előírásai.
   • A munkavállaló beosztásával, munkájával összefüggő jogszabályi előírások.

    

   A munkáltatónak kötelessége továbbá, hogy dolgozói, a munkába állás előtt, és a foglalkoztatás teljes időtartama alatt ismerjék, és betartsák a biztonságos munkavégzés ide vonatkozó előírásait. Ennek érdekében a következő esetekben köteles munkavédelmi oktatást tartania:

   – Új munkatárs érkezésekor (előzetes oktatás).

   A munkavállalóval ismertetni kell:

   • az új munkahelyére illetve munkakörére vonatkozó munkavédelmi és helyi előírásokat,
   • a rábízott gépek szakszerű kezelését, esetleg napi karbantartására vonatkozó utasításokat,
   • az üzemben lévő veszélyforrásokat, a veszélyek elhárításának módjait,
   • az egyéni védőeszközök használatának szabályait…

   Lényegében minden, a biztonságos munkavégzéshez szükséges ismeretet el kell sajátítania.

   – Egy munkatárs új munkakörbe történő áthelyezésekor (rendkívüli oktatás).

   Ebben az esetben a munkavállalónak csak az új munkakörhöz kapcsolódó ismeretanyagot kell elsajátítania. De az oktatást akkor is el kell végezni, ha az áthelyezés csak ideiglenes!

   Pl. ha az illető átkerül az összeszerelő műhelyből a lapszabászatra, meg kell ismernie: a gép szakszerű kezelését, a helyes anyagmozgatást, a készáru tárolását, a kötelezően használandó egyéni védőeszközöket, a munkavégzés belső szabályait…De nem szükséges elsősegély oktatásban részesíteni, hiszen azokat az ismereteket már elsajátította a munkába állás előtt a kézi műhelyben…

   – Új (, az üzemben addig nem használt) technológia bevezetésekor (rendkívüli oktatás).

   Ez vonatkozik egy új technológiai lépés, vagy akár egy új gép bevezetésére is.

   Új technológiai lépés: Pl. az üzemben bevezetik a bútorok fehérítését. A dolgozóval ismertetni kell az újonnan használandó anyag tulajdonságait, a felhordás technológiáját, annak veszélyeit, a felületkezelés során teendő óvintézkedéseket, a kötelezően használandó védőeszközöket…

   Új gép: Pl. a cég anyagmozgatásra vásárol egy villás targoncát. Ismertetni kell a targonca környezetében történő munkavégzés módját, a közlekedés szabályait, a gép szakszerű használatát, és meg kell nevezni a targonca használatára jogosult személyt, vagy személyeket…

   – Ha a munkavállaló által kezelt gépen átalakítást hajtottak végre (rendkívüli oktatás).

   Pl. egy új, más elven működő védőberendezést-, vagy sablonrendszert szereltek rá. A védőberendezés működése, a sablon helyes rögzítése, szakszerű használata, a gép beállítása… 

   – Munkahelyi balesetet, vagy foglalkozási megbetegedést követően (rendkívüli oktatás).

   Annak érdekében, hogy a baleset, vagy megbetegedés újra ne következhessen be, mindenkivel ismertetni kell a bekövetkezett esetet, annak körülményeit, okait, elkerülésének módját, hogy a dolgozók levonhassák a tanulságot. Ismertetni kell továbbá a munkáltató által, a további balesetek megelőzése érdekében foganatosított intézkedéseket, az e célból esetlegesen létrehozott új előírásokat.

   Amennyiben a munkavállaló tartós távollétet követően áll munkába. Lehet ez egy hosszabb betegállomány, vagy tartósabb kiküldetés, esetleg gyermekvállalást követően történő újbóli munkakezdés.

    

   Mindezeken kívül a már megszerzett ismeretek felfrissítését ismétlődő munkavédelmi oktatás biztosítja, melynek gyakorisága, témakörei, és fajtája (elméleti, vagy gyakorlati) a cég belső munkavédelmi szabályzatában kerül megállapításra.

   A Munkavédelmi Szabályzatban (MvSZ) kell meghatározni továbbá a munkavédelmi feladatokat ellátó személyek kötelezettségeit, a munkavédelmi ügyrendet, az oktatás témaköreit, az oktatás-, vizsgáztatás-, egészségügyi vizsgálatok-, ellenőrzések- stb. rendjét.

   A fent leírt esetekben tehát a munkavédelmi szabályzatnak megfelelően, a munkáltatónak kötelessége munkavédelmi oktatást tartania. Az oktatást minden esetben, munkaidőben kell végezni.

   A munkavédelmi oktatás nem munkavédelmi szaktevékenység, de ajánlott annak megtartását munkavédelmi szakemberre bízni. A munkavállalónak kötelessége az oktatáson elhangzó ismeretek elsajátítása. A munkavállalónak pedig meg kell győződnie róla, hogy munkavállalói megértették, megtanulták a számukra előírt tananyagot, és azt a gyakorlatban is alkalmazzák.

   A munkavállaló addig nem dolgozhat önállóan, amíg a munkahelyére, munkakörére vonatkozó munkavédelmi ismereteket el nem sajátította.

    

   Az oktatási napló:

   A munkavédelmi oktatás megtartását oktatási naplóban kell dokumentálni.

   Az oktatási napló tartalmazza többek között:

   • az oktatást végző szakember nevét, titulusát
   • az oktatás időpontját, helyszínét, jellegét ( előzetes, ismétlődő, rendkívüli)
   • az oktatás témáját, időtartamát
   • az oktatás módját (elméleti, vagy gyakorlati)
   • Az oktatáson résztvevők névsorát
   • A számonkérés módját és az oktatás eredményét ( Az oktatáson résztvevők megfelelt, illetve nem felelt meg minősítést kapnak, attól függően, hogy elsajátították-e a szükséges ismeretanyagot.)
   • Az oktatáson résztvevők aláírását (A résztvevők aláírásukkal igazolják, hogy az oktatáson megjelentek, az ott elhangzottakat tudomásul vették.)
   Foglalkozásegészségügy

   Foglalkozásegészségügy

   Foglalkozásegészségügy

   Információtartalom vázlata:

   • Orvosi alkalmassági vizsgálatok
   • Az orvosi vizsgálatok fajtái és céljuk
   • Foglalkozási ártalmak a faiparban
   • A foglalkozási ártalmak kiküszöbölésére tett intézkedések

   A munka során a munkavállalóra ható környezet, a magas zajszint, a nagy por, a veszélyes anyagok használata, a fokozott fizikai igénybevétel… olyan egészségkárosodást okozhat, mely csak hosszabb idő elteltével mérhető. A munkaegészségügy feladata, a munkavállaló egészségének megóvása, a munkakörülményekből származó egészségkárosító hatások elemzése-felismerése, és kezelése által. Valamint a munkavállaló, munkaköri egészségi alkalmasságának megállapítása.

   Az egész szervezetre vonatkoztatott, a szervezet felépítésében, funkcióiban betegség, sérülés vagy veleszületett rendellenesség következtében kialakult kedvezőtlen változást, egészségkárosodásnak hívjuk.

   Az emberi szervezet többnyire képes ellenállni, illetve alkalmazkodni ezekhez az ártalmakhoz, de ez a képesség függ az ember biológiai adottságától, pszichikai állapotától, stb. is.  Amennyiben az emberi szervezet alkalmazkodóképessége már nem tudja elviselni a rá ható ártalmakat, az nem képes regenerálódni, egészségkárosodásról beszélünk.

   A foglalkozási ártalom a munkavégzés során a munka környezetében fellépő. A munkavállalóra ható olyan kóros hatás, amely maradandó károsodást nem okoz.

   A foglalkozási betegség létrejötte az egyén szervezetének ellenálló képességén túl, függ: az ártalom erősségétől, és az ártalom hatásának időtartamától is.

   A foglalkozási ártalmak adódhatnak:

   • Fizikai terhelésből (nehéz fizikai munka),
   • Fizikai ártalmakból pl.: (zaj-, rezgés-, sugárzási ártalmak, a munkahelyi klíma káros hatásai)
   • Vegyi ártalmakból
   • A porártalomból
   • A munkafolyamat pszichikai hatásából (monoton munkavégzés)
   • Az emberi szervezet egyoldalú igénybevételéből (pl. ülőmunka esetén a statikus terhelés)

   Fizikai ártalmak:

   – zajártalom: a zajos munkahelyen végzett munka a fül kifáradásával jár, tartós terhelés esetén halláskárosodás léphet fel.  A legtöbb esetben egyéni védőeszközökkel védekezünk ellenük, de megfelelő hangszigeteléssel ellátott burkolatú gépek használatával, és jobb minőségű szerszámok változtatásával is  javíthatjuk a védelmet.

   – rezgés ártalom:  Munkaegészségügyi szempontból az 1… 300 Hz-es rezgés a legártalmasabb. A kisfrekvenciás rezgésszám csont-, ízületi- és izomrendszeri, a nagyfrekvenciás (50 Hz feletti) rezgés érrendszeri és idegrendszeri elváltozást okozhat. Az élettani hatás szempontjából megkülönböztetünk egész testre kiterjedő, és helyileg ható rezgéseket. Egész testre kiterjedő rezgéseket a mezőgazdasági munkagépek okozhatnak. A faiparban a helyileg ható rezgések fordulnak elő gyakrabban:

   • pneumatikus szerszámoknál
   • kézi előtolásnál
   • kézi kisgépekkel végzett munkáknál (szúrófűrész, csiszológép…)
   • kiegyensúlyozatlan gépeknél.

   Ezek a rezgések monoton munkavégzés esetén okozhatnak nagyobb károkat, a munkavállalók cserélgetése az adott munkafolyamatok között megfelelő védekezést biztosíthat.  A kiegyensúlyozatlan gépeket ki kell egyensúlyozni. A hivatásos favágók rezgéselnyelő zselével töltött kesztyűt használnak a láncfűrész okozta rezgések káros hatásainak megelőzésére.

   – a munkahelyi klíma által kifejtett hő terhelés: Enyhítésére a hideg munkahelyeken meleg munkaruhát, melegedőhelyet, és meleg védőitalt kell biztosítani. Meleg munkahelyeken is szükség esetén biztosítani kell a nagy hőhatások ellen védő munkaruhát, valamint a megfelelő védőitalt.

   –  sugárzási ártalmak:  Infravörös sugárzás. Szabad szemmel nem látható. Erősen melegítő hatású. Ha hosszabb időn át rendszeresen éri a munkavállaló bőrét, a bőrben a hajszálerek kitágulnak, és a bőr szárazzá, sérülékennyé válik. Súlyosabb esetben bőrsorvadási folyamat is felléphet. Ibolyántúli sugárzás (UV: ultraviola). Szabad szemmel ez sem látható. A bőrrel érintkezve a túlzott napozásnak megfelelő tüneteket okoz(lebarnulás, leégés). A szemben kötőhártya gyulladást, súlyosabb esetben szemfenék gyulladást okozhat. Ilyen sugárzásokkal a faiparban csak a felületkezelő soron dolgoznak, zárt technológiai sorban. Ezekben az esetekben az egészségkárosodások veszélye majdnem nulla.

   A foglalkozás-egészségügyi jogszabályokban meghatározott követelmények megvalósítása érdekében a munkáltatónak (a Munkavédelmi törvény hatálya alá tartozó munkahelyeken) foglalkozás- egészségügyi szolgáltatást kell biztosítania. Ezt a tevékenységet csak olyan foglalkozás-egészségügyi szolgálatok láthatják el, melyek orvosai (üzemorvosok) megfelelnek a miniszteri rendeletben meghatározott feltételeknek.

   A foglalkozási megbetegedéseket az üzemorvosok az ÁNTSZ, munkáltató székhelye szerinti illetékes intézetének kötelesek jelenteni, ahol ezek kivizsgálásra, és elfogadásuk esetén nyilvántartásba vételre kerülnek. A munkáltató minden ilyen regisztrált esetben köteles intézkedni a további egészségkárosodások, és a hasonló esetek megelőzéséről. Ennek egyik eszköze lehet az egyéni védőeszközök biztosítása, esetleg cseréje magasabb szintű védelmi kategóriájú eszközökre. De eredményes lehet adott esetben a technológi átalakítása, vagy cseréje, esetleg a különböző biztonsági előírások szigorítása is…

   A foglalkozási megbetegedésben szenvedő dolgozó – hasonlóan a balesetet szenvedett dolgozóhoz társadalombiztosítási ellátásra és munkajogi kártérítésre jogosult.

   A szervezett munkavégzés keretében foglalkoztatottakra vonatkozó, kötelező orvosi vizsgálatok:

   • munkaköri alkalmasság orvosi vizsgálata,
   • szakmai alkalmasság orvosi vizsgálata,
   • személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálata.

   A vizsgálatok elvégeztetése a munkáltató felelőssége. A munkáltatónak köteleznie kell a munkavállalót a vizsgálatokon való részvételre, és gondoskodnia kell róla, hogy az orvosi vizsgálatokon történő részvétel, ne csorbíthassa a munkavállaló érdekeit. Az ilyen vizsgálatokat mindig munkaidőben kell elvégeztetni, a részvétel időtartamát bele kell számítani a munkavégzés időtartamába.

   A munkaköri alkalmassági vizsgálat

   Célja: annak megállapítása, hogy a munkavállaló a munkavégzés és a munkakörnyezet által okozott megterhelésnek, igénybevételnek képes e megfelelni.

   Előzetes munkaköri alkalmassági vizsgálatot kell végezni:

   • a munkavállalónak a munkavégzés megkezdését megelőzően,
   • a munkavállalónak a munkakör megváltoztatása előtt,
   • kéthetes, vagy annál hosszabb külföldi munkavégzés esetén a kiutazást megelőzően.

   Az előzetes munkaköri alkalmassági vélemény a munkaviszony megszűnését követő

   6 hónapig érvényes, ha a munkavállaló egészségében ez alatt nem következett be változás, és ismételten azonos munkakörben foglalkoztatják.

   A szakmai alkalmassági vizsgálat

   A szakma elsajátításának megkezdését megelőző vizsgálat, melyet a szakmára való alkalmasság orvosi véleményezésének céljával kell elvégezni.

   Beiskolázás előtt, a szakképző intézménybe jelentkező tanulókon előzetes szakmai alkalmassági vizsgálatot kell végezni.

   Személyi higiénés vizsgálat

   A személyi higiénés vizsgálatra akkor van szükség, ha a munkavállalót járványügyi szempontból kiemelt területen foglalkoztatják. Célja: annak megállapítása, a munkavállaló fertőző megbetegedése, ill. meghatározott esetekben kórokozók hordozása mások egészségét nem veszélyezteti.

   Amennyiben fenn áll ez a veszély, és fertőzés tünetei jelentkeznek, soron kívüli személyi higiénés vizsgálatot kell végezni. Ebben az esetben a vizsgálatot az kezdeményezi, aki a tüneteket észlelte, legyen az a munkavállaló/tanuló, orvos, vagy az intézmény vezetője…

   A munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmassági véleményben meg kell határozni, hogy a vizsgált személy alkalmas-e az adott munkakörre, tanuló esetén az adott szakmára. Az orvosi véleményről, az üzemorvosnak minden esetben tájékoztatnia kell a munkavállalót (vagy tanulót). Az üzemorvos a munkáltatónak írásban jelzi a munkavállaló orvosi vizsgálatának: megfelelt, illetve nem felelt meg eredményét, de arról bővebb tájékoztatást csak a munkavállaló engedélyével adhat.

   Alkalmatlanság esetén az orvos korlátozásokat írhat elő a végzett munkával kapcsolatban.

   Az a munkavállaló, aki az alkalmassági vizsgálaton nem vesz részt, vagy alkalmatlan minősítést kapott, az adott munkakörben nem foglalkoztatható.

   A vizsgálat munkaköri és szakmai alkalmasság esetén lehet:

   • előzetes
   • időszakos, (Gyakoriságát az ide vonatkozó rendeletek szabályozzák, a faiparban többnyire évente szükséges
   • soron kívüli, (ha a munkavállaló egészségi állapotában olyan változás következett be, amely feltehetően alkalmatlanná teszi munkaköre ellátására.)
   • záró vizsgálat.(pl.: hosszabb külföldi kiküldetés után, vagy fokozott foglalkozási megbetegedés veszélyével rendelkező munka befejezése után. )Célja annak megállapítása, hogy a munkavállaló a munkavégzés során szenvedett e egészségkárosodást